Rok Caritas

1% naprawdę pomaga! - wpłaty dla Caritas Polska

1_procent_bBlisko 1 mln 750 tys. zł zasiliły konto Caritas Polska tytułem wpłat 1 proc.  z rozliczeń podatkowych PIT za rok 2010. W ramach kampanii „Ile kosztuje życie?” zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu dla osób przewlekle chorych. Zakupione zaopatrzenie medyczne można już wypożyczać w diecezjalnych Caritas.

Dzięki zaufaniu milionów Polaków i ich wpłatom z 1% podatku dochodowego, możliwe było zrealizowanie I etapu stworzenia i wyposażenia wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Caritas na terenie całej Polski: za 4 mln 252 tys. zł zakupiono 1784 łóżek z pilotem, 325 ssaków i 326 koncentratorów tlenu trafiło do 44 diecezjalnych Caritas, w tym do Caritas Ordynariatu Polowego. Poza sprzętem zakupionym przez Caritas Polska, Caritas diecezjalne dysponują m.in. podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.
- Mimo tendencji spadkowej wpłat z 1 proc. podatku, jesteśmy zadowoleni z wyniku kampanii. Mamy nadzieję, że jej aspekt społeczny poruszył serca Polaków. Ważne jest, żebyśmy mogli realizować cel, jaki obraliśmy. Ludzie chorzy, zwłaszcza paliatywnie, często nie mają szans na odpowiednią opiekę medyczną. Dlatego tak ważne jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzącego przez instytucję charytatywną, której ufają miliony Polaków – powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Decyzją dyrektorów Caritas diecezjalnych, kampania „Ile kosztuje życie? – twój 1%” będzie kontynuowana w roku 2012, który będzie Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jak podkreśla Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w specjalnym liście skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku: "Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe".

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Sprawdź, co Caritas Polska robi z pieniędzmi z 1%