Rok Caritas

Zielona-Góra: Podarowali kroplę miłości

img_2499W ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości”, której celem była promocja honorowego krwiodawstwa w Polsce, 11 lutego odbyła się akcja w Zielonej Górze. Jej motywem był jubileuszowy XX Światowy Dzień Chorego, obchodzony właśnie 11 lutego. 

Celem akcji było przede wszystkim zachęcenie Lubuszan do oddawania krwi. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaplanowaliśmy mobilny punkt poboru krwi przy Magazynie Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze. Podczas tych kilku godzin krew oddało 25 osób, co daje niemal 12 litrów krwi, która uratuje czyjeś zdrowie, a może nawet życie. Osób, które wykazały chęć oddania krwi było o wiele więcej, bo ponad 60. Natomiast z różnych przyczyn część z nich nie mogła tego zrobić. W akcji wzięli udział wolontariusze Caritas, zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomogły pracownikom Caritas w sprawach organizacyjnych, jak również same oddawały krew „dla dobrego przykładu”.img_2494

W ramach kampanii społecznej Caritas pod hasłem „Podaruj Kroplę Miłości” Caritas naszej diecezji zorganizowała akcje także:

w Strzelcach Krajeńskich - 14 lutego

w Gorzowie Wlkp - 15-16 lutego .

Podczas tych kilku dni krew oddało łącznie 91 osób, co daje niemal 42 litry krwi.

Osób, które wykazały chęć oddania krwi (oprócz tych 91) było o wiele więcej, bo dodatkowe 75. Natomiast z różnych przyczyn nie mogli tego zrobić.

W akcji wzięli udział pracownicy Caritas, wolontariusze Caritas, zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe oraz policja.
Dziękujemy pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy z zapałem, chęcią i życzliwością włączyli się w naszą akcję. Dziękujemy również wszystkim, którzy oddali tego dnia krew, by tym samym w jak najpełniejszy sposób włączyć się w akcję Caritas.
Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim, którzy włączyli się w poprawny i pozytywny przebieg naszych działań.

Łącznie do banku krwi trafiło 30 litrów cennego leku od 66 dawców.  
Stereotyp mówi, że darem może być jedynie pieniądz - tymczasem dar to przede wszystkim czas i miłość. Honorowe krwiodawstwo, choć powszechne, znane i praktykowane – potrzebuje promocji poprzez uwrażliwianie sumień na niesienie pomocy niematerialnej. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY - często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.

img_2484Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest kierowana przez cały rok do wszystkich, którzy chcą ofiarować swoją krew chorym. W kampanię zaangażowały się Parafialne Zespoły Caritas, pracownicy i wolontariusze Caritas. Przystąpili do niej także duchowni,  zgromadzenia zakonne i seminaria duchowne w całej Polsce. Jak zwykle nie brakuje młodzieży i środowisk akademickich. Anna Maria Fedurek

  • img_2497
  • img_0981
  • img_0992
  • img_1018
  • img_2519
  • img_2521

 

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości