Rok Caritas

Opole: Podarowali kroplę miłości

1950 osób przybyło do domu katechetycznego w parafii pw. Ducha Świętego i Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu, aby oddać krew w ramach akcji „Podaruj kroplę miłości”. Niestety, 15 z nich nie mogło tego uczynić z powodów zdrowotnych.

13W niedzielę, 12 lutego Caritas Diecezji Opolskiej skorzystała z uprzejmości proboszcza ks. Edwarda Bogaczewicza, w którego parafii od lat działa Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi i rozpoczęła całoroczną akcję promowania honorowego krwiodawstwa. Akcję zainaugurowano z okazji XX Światowego Dnia Chorego. Przebiega ona we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Wśród oddających krew znajdował się również dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler. Przypomniał on słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedziane do honorowych krwiodawców zebranych na Placu Świętego Piotra w Rzymie, 12 czerwca 2005 r. „Niech Chrystus, który odkupił nas swoją krwią, będzie zawsze wzorem waszej dobrowolnej służby”. Tak jak krew Chrystusa przelana na krzyżu daje nam życie wieczne, tak krew ludzi ofiarowana bliźnim, ratuje ich życie doczesne. Kolejną akcję oddawania krwi Caritas Diecezji Opolskiej przeprowadzi w Kluczborku oraz Opolu. 
opr. Artur Wilpert

  • 11
  • 17
  • 10
  • 07
  • 23

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości