Rok Caritas

Białystok: 70 litrów miłości

Około 70 litrów krwi udało się pozyskać w ramach kampanii „Podaruj Kroplę Miłości”, zorganizowanej przez białostocką Caritas, przy współpracy z RCKIK w Białymstoku. Celem akcji, która w założeniu ma być cykliczna, jest zachęcanie do honorowego krwiodawstwa i uświadamianie społeczeństwu, że krew jest potrzebna codziennie. Każdego roku dla setek tysięcy ludzi jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi.

 – Mam nadzieję, że akcja zachęci do regularnego oddawania krwi. Kiedy patrzymy na ludzi chorych, widzimy, że potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia i tym najcenniejszym darem jest przede wszystkim krew, która ratuje życie – powiedział dyrektor białostockiej Caritas ks. Grzegorz Kłoczko. Wszystkie osoby w wieku od 18 do 45 roku życia mogły również przystąpić do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że „przeszczepy tkanek i organów stanowią wielką zdobycz nauk medycznych i są niewątpliwie znakiem nadziei dla wielu osób, które znajdują się w ciężkim, czasem skrajnym stanie klinicznym”. Michał Gaweł, zastępca dyrektora CAB po oddaniu próbki krwi do rejestru dawców szpiku powiedział: Liczę na to, że będę mógł uratować komuś życie, że mój szpik się komuś przyda.

We współczesnym świecie funkcjonuje przekonanie, że darem może być jedynie pieniądz. Tymczasem kardynał Wyszyński podkreślał, że dar to przede wszystkim czas i miłość. Caritas Polska przypomina: „Oddanie kropli krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary – często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. Tak uczył nas Jan Paweł II.” W czasie trwania kampanii około 150 osób oddało krew, a 20 zapisało się do banku dawców szpiku. Wszystkim, którzy podarowali „kroplę miłości” dziękujemy.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości