Rok Caritas

Siedlce: Kampania „Podaruj Kroplę Miłości”

Zachęcanie poszczególnych grup społecznych to oddawania krwi w stacjonarnych punktach krwiodawstwa – to pierwszy etap kampanii „Podaruj Kroplę Miłości” w diecezji siedleckiej. Kampania przebiega  pod patronatem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

– W diecezji siedleckiej kampania ma dwie  formy; zachęcania poszczególnych grup społecznych do oddawania krwi w stacjonarnych punktach krwiodawstwa  oraz poprzez ambulans. Będzie  trwała przez cały rok – mówi ks. Krzysztof Hapon, dyrektor diecezjalnej Caritas. Jednocześnie zwraca uwagę, że to właśnie  Wielki Post jest czasem w Kościele, który skłania do refleksji nad własnym życiem. Pozwala także dostrzec potrzebę niesienia  pomocy innym.  – Inicjatywa pod hasłem „Kropla Miłości”, z którą Caritas wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy potrzebują krwi jest doskonałą okazją do niesienia pomocy potrzebującym. Przełamuje ona pewien stereotyp mówiący o tym, że możemy się dzielić tylko pieniędzmi. Formą jałmużny są nie tylko pieniądze, lecz także nasz czas i miłość. Zaś oddanie krwi to wspaniały przykład  jałmużny jako daru z siebie – zwraca uwagę.

Wskazując na formy, jakie przybrała kampania w diecezji siedleckiej ks. K. Hapon  podkreśla, że obecnie  proponowane jest poszczególnym grupom korzystanie ze stacjonarnych punktów przyjmowania krwi: – Zachęcamy, by coraz więcej osób korzystało właśnie ze stałego punktu krwiodawstwa. W Siedlcach taki punkt jest czynny codziennie. Zwracaliśmy się już np. do alumnów naszego seminarium. Chcemy też zainteresować ludzi oddawaniem krwi w ambulansie. Będzie on docierał w różne części diecezji przy okazji ważnych wydarzeń, organizowanych zarówno przez instytucje kościelne, jak i świeckie. Kampania będzie trwała nie tylko w Wielkim Poście, ale także przed wakacjami, kiedy krwi  potrzeba najwięcej.
Krew jest jednym z największych darów miłości na rzecz drugiego człowieka. Nie można jej zastąpić żadnym innym lekiem – podkresla ks. Hapon. Przypomina też, że honorowe krwiodawstwo jest propagowane w naszej diecezji od kilku lat. Zachęcał do niego bp Zbigniew  Kiernikowski i sam dawał przykład (Słowo Biskupa Siedleckiego w sprawie krwiodawstwa z 25 lipca 2009r , http/blogs.radiopodlasie.pl/nauczanie.bp/?p=82).

Każdy, kto pragnie włączyć się w kampanię, może zgłosić się do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącego się przy ul Formińskiego 14 w Siedlcach, w godz. 7.00 -13.30. Z punktem można także skontaktować się telefonicznie pod numerem 25 632-74-61. Dawcą krwi może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, posiadającą dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. Po zgłoszeniu się do RPKiK, przed pobraniem krwi, zostanie najpierw zbadana przez lekarza.

Szczegółowe informacje dotyczące honorowego krwiodawstwa znajdują się na ulotkach dostępnych w parafiach, w diecezjalnej  Caritas oraz RCKiK.  Małgorzata Kołodziejczyk, specjalista ds. PR Caritas Diecezji Siedleckiej

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości