Rok Caritas

Olsztyn: Druga akcja krwiodawcza

Prawie 54 litry krwi zebrano podczas drugiej zbiórki w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Podaruj Kroplę Miłości" w Olsztynie. Jej celem było zachęcanie do honorowego oddawania tego cennego leku. Akcja odbyła się 13 marca w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W zbiórce krwi uczestniczyło 120 osób. Wśród darczyńców byli pracownicy Hospicjum Domowego Caritas, wolontariusze Szkolnych Kół Caritas XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie i Liceum nr 8 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Olsztynie oraz olsztynianie. Dyrektor olsztyńskiej Caritas ks. Roman Lompa poinformował, że do kampanii włączyły się również wszystkie Terenowe Oddziały Krwiodawstwa w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nidzicy i Pasłęku. Dodał, że Caritas przyjmując tym samym postawę czynną wobec honorowego krwiodawstwa, chce przykładem podkreślić słuszność i potrzebę świadczenia takiej pomocy, która jest wymownym czynem miłosierdzia. Podkreślił również, że przekazanie tak cennego daru jest formą pomocy niematerialnej, wymaga tylko naszych chęci i czasu. (rm)

 

rm

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości