Rok Caritas

Kielce: Oddali 28 litrów krwi

Caritas Diecezji Kieleckiej włączyła się w ogólnopolską kampanię krwiodawstwa "Podaruj Kroplę Miłości", która rozpoczęła się 11 lutego 2012 roku - w Światowy Dzień Chorego. Do tej pory w ramach akcji ten bezcenny dar w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oddały 63 osoby - co dało w sumie ponad 28 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim, którzy już zaangazowali się w to ważne dzieło. Zachęcamy kolejne osoby do podarowania Kropli Miłości dla innych.

Kontakt w sprawie kampanii: tel.  664 031 039.

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości