Rok Caritas

Bielsko-Żywiec: 44 litry krwi od parafian w Kętach

Podczas akcji Honorowych Krwiodawców przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach  18 marca zebrano prawie 44 litry krwi. Drogocenny dar złożyło 97 osób, choć zarejestrowanych chętnych do oddania było 113. Kolejna akcja kęckich krwiodawców odbyła się w ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości”, prowadzonej przez Caritas diecezji bielsko-żywieckiej.

Kęcki, parafialny klub Honorowych Dawców Krwi jest jednym z najprężniej działających w Polsce. W 2000 roku wsławił się akcją, podczas której 518 osób oddało 233 litry krwi. Była to największa tego typu akcja w Europie.

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest skierowana do wszystkich, którzy chcą podjąć wysiłek i ofiarować swoją krew chorym. W kampanię zaangażowały się parafialne Zespoły Caritas, pracownicy i wolontariusze Caritas. Przystąpili do niej także duchowni, zgromadzenia zakonne i seminaria duchowne w całej Polsce. Dotąd zebrano około 400 litrów krwi. Klinikom i szpitalom polskim potrzeba dziennie blisko 1,5 tys. litrów krwi. Rocznie zbiera się jej ok. 600 tysięcy litrów. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba wieku od 18 do 65 lat. W Polsce jest ponad 400 tys. honorowych dawców.

19 lutego przeprowadzono podobna akcję z HDK w Bielsku-Białej Komorowicach, w której wzięły udział 23 osoby. Oddano ponad 10 litrów krwi. Akcję zorganizowano wspólnie z PCK w Komorowicach. Następne akcje zaplanowane są w Łodygowicach 20 maja, a także w Czańcu, Milówce, Rajczy, Bielsku-Białej Hałcnowie (terminy w trakcie ustalania).                                                                                           ks. Robert Kasprowski

 

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości