Rok Caritas

Caritas Polska realizuje projekt w Jordanii

syria1Caritas Polska wygrała, ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, konkurs dot. pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii. Projekt pod nazwą „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii” będzie realizowany do końca br.

Caritas Polska we współpracy z Caritas Jordan będzie pomagać w trzech miejscowościach z największą liczbą uchodźców: Mafraq oraz w Ammanie i Zarqa. Caritas Polska obejmie opieką 350 dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii, 200 dzieci w wieku 6-15 i 150 młodzieży powyżej 16 lat.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych po 100 dzieci w szkole w Mafraq oraz w Zarqa. W Ammanie oraz w Zarqa kształcić się będzie również 150 młodzieży syryjskiej.

Pierwszym celem projektu jest zapewnienie edukacji nieformalnej dla 200 dzieci, aby przygotować ich do nauki w szkołach jordańskich oraz ułatwić asymilację w społeczeństwie jordańskim. Syryjskie dzieci w wieku 6-15 lat otrzymają zajęcia w ramach edukacji nieformalnej, której celem będzie zdobycie umiejętności uczenia się w nowym systemie szkolnym w Jordanii. Caritas zapewni im zajęcia wyrównawcze z arabskiego, angielskiego i matematyki. Oprócz tego zaoferuje zajęcia dodatkowe, np. sportowe czy zajęcia kształtujące i promujące ducha przyjaźni i współpracy między uczniami oraz umożliwiające rozwijanie talentów (np. nauka malarstwa, rysunku, gry na instrumencie, zajęcia ruchowe). Celem będzie uczenie się przez działanie. Czynniki kulturowe, takie jak różnice tradycji, sposobów komunikacji są przyczyną słabej integracji z lokalnymi społecznościami, co może prowadzić do psychologicznych następstw, takich jak unikanie szkoły i problemy z uczeniem się, a w konsekwencji nie satysfakcjonujący poziom wykształcenia.

syria2Sytuację syryjskich uchodźców komplikuje dodatkowo fakt, że wielu przybywało do Jordanii bez dokumentów, a dzieci bez świadectw szkolnych. Wielu najmłodszych uchodźców przybyło do Jordanii już po rozpoczęciu roku szkolnego, a więc nie miało możliwości rozpoczęcia nauki w szkołach.

Drugim celem projektu jest zapewnienie warsztatów zawodowych dla 150 młodych Syryjczyków w celu przygotowania ich do poszukiwania pracy w Jordanii i tym samym włączenia się do społeczeństwa. Syryjska młodzież w Jordanii potrzebuje szkoleń z podstawowych umiejętności oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych, które pozwolą im utrzymać się finansowo w nowej sytuacji życiowej.

Młodzież syryjska w wieku powyżej 16 lat, będzie podzielona na grupy, w których nauka umiejętności życiowych i kształcenia zawodowego będzie prowadzona zgodnie z preferencjami młodzieży.

W ramach projektu  zostaną również utworzone i przeszkolone dwa Stałe Zespoły Edukacyjne. Chcielibyśmy zapewnić posiadanie własnej, wyszkolonej kadry nauczycielskiej w każdej szkole. Stały Zespół Edukacyjny będzie składał się z 10 osób: 6 głównych nauczycieli oraz 4 animatorów dla 100 uczniów w jednej szkole.

Sytuacja w Syrii

Wojna domowa w Syrii wybuchła 15 marca 2011 r. w Daraa na południu Syrii, gdzie grupa studentów napisała na murach antyreżimowe hasła.  Kiedy rząd rozpoczął represje wobec protestujących, na ulicę wyszło społeczeństwo w wielu ośrodkach kraju, tj. w Hama, Homs, Latakia, Idlib, Aleppo, Deir al Zour. Na początku pokojowe demonstracje były ostro tłumione przez służby reżimu (Al Shabbiha), następnie przez armię. Masowe demonstracje społeczeństwa niezadowolonego z sytuacji życiowej przerodziły się w antyrządowy ruch zbrojny. Przyczyną były dziesięcioletnie rządy prezydenta Baszara al-Assada. Konsekwencją walk jest masowe przemieszczanie się ludności cywilnej, szczególnie do krajów takich jak Jordania, Liban, Turcja i Irak. Powodem migracji są represje reżimu wobec ludności cywilnej, która jest zatrzymywana i więziona. Dodatkowo miasta gdzie odbywały się protesty, zostały pozbawione wody oraz prądu.

Według szacunków ONZ od początku konfliktu (marzec 2011r.) w Syrii zginęło  około 9 tys. osób, w większości cywilów, w tym kilkaset dzieci. Według danych Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi.

Uchodźcy w Jordanii

Rzecznik jordańskiego rządu mówi o ponad 78 tys. uchodźców. Wg danych NGO na terenie Jordanii znajduje się ok. 25-30 tys. Syryjczyków, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. Większość uchodźców została zarejestrowana w miejscowościach Ramatha, Mafraq, Zarqa. Uchodźcy są podzieleni na dwie kategorie. Pierwszą grupę stanowią ci, którzy przekroczyli granice legalnie. Drugą grupę stanowią uciekinierzy, którzy przekroczyli granice bez żadnych oficjalnych dokumentów. To przede wszystkim dezerterzy z armii, uczestnicy antyrządowych manifestacji oraz wszyscy ścigani przez syryjski reżim.

Marta Titaniec

Ten artykuł dotyczy programu: Pomoc dla Syrii