Rok Caritas

Pomóżmy dzieciom wyjechać na wakacje

akcja_kolonijna_2012 copyJuż wkrótce pierwsze dzieci z diecezji warszawsko-praskiej wyjadą na kolonie pod flagą Caritas. Nasi koloniści spędzą radosny czas w nadmorskim Darłowie, górskiej Muszynie oraz w Wierzchach nad jeziorem. W tych pięknych miejscach będzie wypoczywało w sumie 700 dzieci z praskiej diecezji, w tym 100 dzieci z Białorusi. Pomóżmy im spełnić wakacyjne marzenia!

Kolonie z Caritas to nie tylko oddech od spalin, rozrywka i górsko-nadmorskie atrakcje. To również bezpieczeństwo i czas przeżyty z treścią.  W tym roku na turnusach realizowany będzie program kolonijny „Dziecko – odkrywca świata”. Jest to program socjoterapeutyczny inspirowany pedagogiką Janusza Korczaka, stworzony z myślą o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych.  Pracując z dziećmi wychowawcy będą przekazywać im podstawowe umiejętności psychospołeczne, zwłaszcza akceptacji i bezpieczeństwa, a także umiejętności wzmacniania własnej wartości oraz przystosowania i radzenia sobie z codziennymi stresami. Rozwijane będą też wartości duchowe poprzez uczenie się z dobrych wzorów pięknego życia i postępowania. O dobrze spędzony czas letni oraz o bezpieczeństwo zawsze dbają pedagodzy, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, animatorzy muzyczni, klerycy. Wszystkie te osoby poświęcają swój czas i energię woluntarystycznie.

Coroczna organizacja kolonii letnich to największy wysiłek finansowy spośród wszystkich akcji Caritas DWP.  Wyjazd jednego dziecka kosztuje w tym roku 980 zł. Większości naszych podopiecznych nie stać na opłacenie pełnego kosztu takiego wyjazdu, natomiast wpływy z dotacji zmniejszyły się drastycznie. Dzięki woluntarystycznej pracy ok. 60 opiekunów koszty te ograniczone będą do minimum, jednak nadal jest to ogromny wydatek.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego pięknego dzieła, które rokrocznie kontynuujemy dzięki Państwa ofiarności. Liczy się każdy, nawet najmniejszy datek.

Wszelkie darowizny można wpłacać na konto Caritas nr 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023 z dopiskiem – “Radosne wakacje z Caritas”.

Można także przekazywać dary rzeczowe np. sprzęt sportowy, artykuły plastyczne, słodycze, zabawki, środki higieny osobistej, itp.

Kontakt bezpośredni z biurem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa, Tel. 22 619 44 76.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas