Rok Caritas

Największą pomoc Syryjczykom w Jordanii świadczy Caritas

_dsc3246Jedynym projektem edukacyjnym dla małych Syryjczyków jest projekt Caritas Polska „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”, współfinansowany przez polskie MSZ.

Zaostrzający się konflikt w Syrii powoduje, że codziennie granicę z Jordanią przekraczają kolejni uciekinierzy. Szacuje się, że na terenie Jordanii przebywa już około 220 tysięcy uchodźców syryjskich, z których ponad 20 tysięcy mieszka – od lipca br. – w obozie Zaatari Camp. Dane są jednak nieprecyzyjne: według UNHCR zarejestrowanych jest 39 tysięcy, ale kierownictwo obozu podaje liczbę ok. 20 tysięcy. Z powodu utrudnionej kontroli w obozie, w którym dochodziło do zamieszek,  powierzchnia Zaatari Camp została zmniejszona.

Zbliża się zima, na którą obóz nie jest dostatecznie przygotowany. Obecnie najbardziej potrzebne są domy z prefabrykatów, które zabezpieczą przed chłodami. Duży problem stanowi zapewnienie wody – dziennie potrzeba jej ok. 1,2 mln litrów. Obóz składa się z 5 tys. namiotów, każdy mieści po ok. 5 osób.

_dsc3275Sytuacja jest na tyle poważna, że zdecydowano się otworzyć nowe obozy, pierwszy Cyber City Camp dla 900 uchodźców, drugi  – King Abdullah Parka Camp dla 1200 osób. Planuje się otworzyć kolejny obóz dla 30 tys. osób niedaleko Zarqa, gdzie Caritas Polska wraz z Caritas Jordan prowadzą projekt „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Nasi rozmówcy opisując sytuację uchodźców podkreślali różnice w potrzebach Syryjczyków żyjących w obozie i tzw. „miejskich uchodźców”, żyjących już we wszystkich większych miastach Jordanii, w tym w Ramtha, Mafraq, Zarqa i Jarash.

Wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć uchodźcy rozproszeni w miastach to wynajęcie mieszkań, zapewnienie jedzenia i ubrania, opłacenie transportu oraz słaby dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Pojawiają się nowe problemy, w tym praca dzieci, które zarabiają nosząc towary w supermarketach, sprzedając drobne towary kierowcom zatrzymującym się na światłach czy pracując w gospodarstwach rolnych.

_dsc3498Uchodźcom w obozie pomagają  globalne organizacje charytatywne. Wśród organizacji pomagających uchodźcom poza obozem największą pomoc świadczy Caritas. Bardzo ważnym elementem w ramach tej pomocy jest nasz projekt edukacyjny. Na miejscu uczestniczyliśmy w zajęciach z nieformalnej edukacji z języków arabskiego i angielskiego oraz matematyki. Okazuje się, że niektóre dzieci syryjskie w ogóle nie chodziły do szkoły, nie mówiąc o nauce języka obcego, którego w Jordanii uczą się wszyscy od małego.

Wzięliśmy również udział w zajęciach integracyjnych, które wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i przywracają im dziecięcy świat, który ponownie odkrywają z  wrażliwością dziecka. Zajęcia te pomagają pozbyć się syndromu stresu postraumatycznego, którego doświadczyły dzieci uciekając ze swoich domów.

Widzieliśmy również szkolenia zawodowe dla młodych Syryjczyków – praktyczną naukę przygotowania potraw, higienę żywności, zasady BHP. Ważnym elementem tych szkoleń jest fakt, że kobiety nie tylko patrzą i słuchają, ale również przygotowują pod okiem specjalistów poszczególne potrawy, których również spróbowaliśmy. Drugim szkoleniem zawodowym, które cieszy się dużym powodzeniem, jest obsługa komputera. Szkolenie zgromadziło ponad 20 uczestników. Kurs trwa 48 godzin – dwa razy w tygodniu po 2 godziny przez 12 tygodni.

 

Zapraszamy do lektury bloga Rafała Chibowskiego, wolontariusza w Mafraq http://rchibowski.wordpress.com/

Zapraszamy również na blog Jacka Zakrzewskiego wolontariusza w Zarqa: www.jacekzakrzewski.wordpress.com

Caritas Polska przy udziale Caritas Jordan realizuje projekt pomocy dzieciom uchodźców syryjskich w Jordanii. Celem projektu jest edukacja dzieci z ich przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole oraz tym samym ułatwienie asymilacji w społeczeństwie jordańskim. Syryjskie dzieci uczestniczą w zajęciach z edukacji nieformalnej, których celem jest zdobycie umiejętności uczenia się w systemie szkolnym w Jordanii. Caritas zapewnia im zajęcia wyrównawcze z arabskiego, angielskiego i matematyki. Dzieci uczestniczą również w zajęciach integracyjnych, których celem jest wyjście z traumy związanej z ucieczką z kraju oraz brakiem stabilizacji. Dla młodzieży syryjskiej oferujemy warsztaty zawodowe w celu przygotowania ich do poszukiwania pracy w Jordanii i tym samym włączenia do społeczeństwa. Syryjska młodzież w Jordanii potrzebuje szkoleń z podstawowych umiejętności i podwyższenia kwalifikacji zawodowych, które pozwolą im utrzymać się w nowej sytuacji życiowej.

Marta Titaniec
Tomasz Kaliński

 • _dsc3671
 • _dsc3242
 • _dsc3311
 • _dsc3626
 • _dsc3266
 • _dsc3316
 • _dsc3265
 • zajcia z j. angielskiego
 • _dsc3647
 • _dsc3684
 • _dsc3372
 • _dsc3379
 • _dsc3420
 • _dsc3427
 • _dsc3525
 • _dsc3555
 • _dsc3634
 • _dsc3491
 • _dsc3544

 

Ten artykuł dotyczy programu: Pomoc dla Syrii