Rok Caritas

Oddali krew w Zabierzowie

W parafii św. Franciszka w Zabierzowie koło Krakowa w niedzielę 2 czerwca odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Tym razem udało się zebrać prawie 14 litrów krwi.

Do autokaru - mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stojącego na parkingu obok kościoła w Zabierzowie zgłosiły się 33 osoby chętne do oddania krwi. Zakwalifikowano 31 osób. Dzięki nim do chorych trafi 13,95 litra krwi. Gorąco dziękujemy organizatorom, wszystkim chętnym, krwiodawcom oraz osobom, które pomogły propagować akcję. Akcja była częścią ogólnopolskiej kampanii Caritas „Podaruj Kroplę Miłości”. Jej pomysłodawcą w zabierzowskiej parafii jest proboszcz ks. Krzysztof Burdak. Honorowy patronat nad akcją objęła p. Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości