Rok Caritas

Caritas Polska wraca do Jordanii pomagać syryjskim uchodźcom

1jJuż po raz drugi w Jordanii Caritas Polska będzie realizować projekt w ramach programu polskiej pomocy, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Oferta edukacyjna Caritas skierowana jest do pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci uchodźców syryjskich oraz ich rodziców. Zajęcia dla prawie 800 Syryjczyków rozpoczną się w lipcu i potrwają do grudnia. Obecny projekt jest kontynuacją poprzednich działań prowadzonych przez Caritas w Jordanii w 2012 roku oraz odpowiedzią na exodus ponad 1,6 mln Syryjczyków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.

Caritas Polska współpracująca w projekcie z Caritas Jordan obejmie opieką najbardziej wrażliwe i potrzebujące grupy spośród syryjskich uchodźców przebywających w Jordanii. Ponad 60 proc. uchodźców to dzieci, które przeżyły traumę wojny i śmierć bliskich osób. – Każda wojna to klęska człowieka. Liczba potrzebujących osób jest ogromna, ale wierzymy, że ratując nawet jedno życie, ratujemy cały świat – mówi dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz.

2j„Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii” pozwoli na stworzenie dzieciom możliwości funkcjonowania w warunkach zbliżonych do tych, jakie mają ich rówieśnicy w innych krajach. Ponadto ułatwi dzieciom integrację w ramach lokalnej społeczności, przywróci „namiastkę utraconego dzieciństwa” i da szansę na „równy start” w dorosłość.

Projekt skierowany jest do 600 dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz 30 dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub ruchowo w wieku od 6 do 18 lat z sześciu miejscowości: Mafraq, Zarqa, Irbid, Madaba, Amman i Karak. Pierwsza grupa dzieci zostanie objęta dodatkową edukacją w zakresie: języków arabskiego i angielskiego, matematyki, edukacji nieformalnej, umiejętności plastycznych oraz nauki poprzez doświadczenie; niepełnosprawne dzieci będą mogły uczestniczyć w terapii edukacyjnej i psychoterapii.

4jDziałaniami objęci zostaną również rodzice dzieci, uczestniczących w zajęciach edukacyjnych. Bez ich zgody dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły i uczestniczyć w warsztatach i sesjach terapeutycznych. Często zdarza się, że świadomość dotycząca edukacji i kształcenia wśród niewykształconych rodziców jest bardzo niska. Przez to dzieci pełnosprawne zmuszane są do pracy, handlu i żebractwa, a dzieci niepełnosprawne są izolowane od środowiska zewnętrznego i zamykane w domu.

Obecne przedsięwzięcie kontynuuje zeszłoroczne działania. W grudniu 2012 roku Caritas Polska i Caritas Jordan zakończyły sześciomiesięczny projekt edukacyjny dla dzieci syryjskich uchodźców w miejscowościach: Mafraq, Zarqa i Irbid pn. „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”.

Często dzieci w wyniku konfliktu w Syrii straciły rodziców czy rodzeństwo. Znam dzieci, które na dźwięk silnika samolotu chowają się do szafy. Co więcej, dzieci często były bite, czasami zdarzało się, że były molestowane, opowiadały straszne historie. Niektóre z nich były zamknięte i wycofane. Po kilku miesiącach to się zdecydowanie zmienia. Są zaangażowane i stają się bardziej otwarte, gdy  po pewnym czasie nabierają do nas zaufania. Efekty pracy z dziećmi są wyraźnie widoczne – opowiada nauczycielka i terapeutka Massa, która pracuje z uchodźcami od kilku lat; wcześniej wdrażała programy dla irackich dzieci, kilka miesięcy temu zaczęła również pracę z małymi Syryjczykami.

3jZnaczna część uchodźców w obliczu wojny domowej, poszukując schronienia przed powszechnym terrorem i represjami trafiła do sąsiedniej, zaledwie 6-milionowej Jordanii. Największa pomoc trafia do Syryjczyków przebywających w obozach uchodźców. Głównie do otwartego na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku obozu w miejscowości Zaatari, gdzie znajduje się ponad 150 tys. osób i nowo otwartego w kwietniu 2013 roku w miejscowości Mradżib Al-Fhud, gdzie początkowo ma przybywać 5 tys., a docelowo od 25 do 30 tys. ludzi.

Większość spośród szacowanej (przez różne źródła) liczby 470-540 tys. syryjskich uchodźców przebywających w Jordanii mieszka jednak poza obozami w Zaatari i Mradżib Al-Fhud. Niewielka jest liczba międzynarodowych i lokalnych organizacji świadczących pomoc uchodźcom mieszkającym poza obozami.  Stąd niezwykle istotna jest kwestia pomocy tzw. uchodźcom miejskim, do których trafiają znikome środki z ogólnej puli przeznaczanych na pomoc syryjskim uchodźcom w Jordanii.

Konflikt w Syrii trwa już dwa lata, sytuacja w tym kraju jest ciągle niestabilna, a liczba uchodźców napływających do sąsiednich krajów (Jordania, Liban, Turcja, Irak, Egipt) lawinowo wzrasta. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) szacuje, że już ponad 1,6 milionów Syryjczyków opuściło swój kraj. Jeśli dotychczasowe tendencje się utrzymają to do końca roku liczba ta może sięgnąć nawet 3 milionów.

Rafał Chibowski

7 5j

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Pomoc dla Syrii