Rok Caritas

Tysiąc dzieci pojedzie na wakacje dzieki Caritas

Ponad sto tysięcy złotych przekazała radomska Caritas na wypoczynek letni dla dzieci. Środki te umożliwią organizację wypoczynku dla ok. tysiąca dzieci. Część turnusów wakacyjnych organizują parafie i organizacje charytatywne, i to właśnie one zostały wsparte tym środkami.

Jeden z turnusów organizuje świetlica socjoterapeutycznej przy ulicy Kościelnej w Radomiu. Podopieczni pojadą nad morze, żeby - jak mówi s. Małgorzata Binkowska - cieszyć się słońcem i ciepłymi kąpielami, ale też po to by się uczyć. Do Jastrzębiej Góry pojedzie 45 dzieci. W programie znalazły się wycieczki, kąpiele wodne i słoneczne, ale też i nauka, bowiem dzieci mają bezpośrednią styczność z uzależnionymi od alkoholu. - Chcemy nauczyć dzieci, jak radzić sobie z problemem alkoholowym w domu, jak odmawiać picia - tłumaczy s. Małgorzata Binkowska. Dodaje, że dzieci nie mogą mieć poczucia, że to co dzieje się wokół nich, jest ich winą.

Dzięki funduszom zgromadzonym przez Caritas i uzyskanym dofinansowaniom na kolonię do Połczyna-Zdroju pojadą też między innymi wychowankowie Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu, byli mieszkańcy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na ten turnus pojedzie 30 dzieci. Wyjazd jest możliwy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który na ten cel przeznaczył 35 tys. złotych. W ramach wyjazdu realizowany będzie program na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu. - Są to dzieci pozbawione ciepła rodzinnego, uznania, potwierdzenia swojej wartości i ważności przez własnych rodziców często nieobecnych w ich życiu z powodu rozwodu, alkoholizmu czy przemocy - mówi ks. Grzegorz Wójcik, dyrektor radomskiej Caritas.

Na tegoroczną akcję wakacyjną Caritas przeznaczyła 100 tysięcy złotych. Dzięki temu w akcji w różny sposób weźmie udział ponad tysiąc dzieci.   (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas