Rok Caritas

Odpoczynek z warsztatami i nauką

turnus i .2013 038turnus 1039Dobiegł końca trwający od 30 czerwca br. I turnus kolonii letniej dla dzieci w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach. Kolonistów odwiedził 7 lipca ks. bp Edward Białogłowski oraz dyrektor CDR ks. Stanisław Słowik z siostrą Joanną Smagacz.

Wszyscy wychowawcy i opieka medyczna podejmowali posługę dla dzieci jako wolontariusze. Kierownikiem turnusu była Henryka Szoblik, nauczycielka III LO w Rzeszowie, a opiekę duszpasterską sprawował ks. Gabriel Tendelski. W ramach odpoczynku koloniści poznawali uroki Bieszczad, ale też miejscowego Ogrodu Biblijnego oraz Centrum Ekumenicznego. Dzięki projektowi w ramach FIO prowadzono warsztaty sztuki ludowej, rzeźby, bibułkarstwa, pisania ikon, haftu i gobeliny. Dzieci poznawały zasady bezpiecznej turystyki i poruszania się na drodze, uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Wychowawcy organizowali dwustu dzieciom liczne konkursy z nagrodami. Biskup udzielając wszystkim błogosławieństwa wyraził wdzięczność opiekunom i wszystkim, którzy włączają się w tę akcję Caritas.
s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR

 

  • turnus 1001
  • turnus 1003
  • turnus 1009
  • turnus 1012
  • turnus 1027
  • turnus 1017
  • turnus 1022
  • turnus 1025

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas