Rok Caritas

Oddaj krew w wakacje

kr13Caritas apeluje w wakacje o dar miłości bliźniego. Dobrym czynem może być podarowanie krwi chorym i potrzebującym.

Caritas w całej Polsce w ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości” prowadzą akcje promujące honorowe krwiodawstwo. Kampania została zainicjowana w Światowym Dniu Chorego w 2012 roku i prowadzona jest nieprzerwanie.

Do tej pory zorganizowano ponad 200 akcji poboru krwi. Użyto do tego celu specjalnych mobilnych punktów poboru krwi, ponadto krew pobierano również w stacjonarnych placówkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych. Wspólnie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  2012 roku udało nam się zebrać 2287,35 litrów krwi. Ten bezcenny dar podarowało aż 5088 osób!

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Kardiologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie. Kampanię oraz poszczególne akcje obejmują patronatem Biskupi diecezjalni oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

- W związku z faktem, iż w okresie wakacyjnym część stałych dawców, którzy systematycznie oddają krew, przebywa na wakacjach, urlopach,  serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oddawania krwi. Na wszystkie osoby gotowe do podzielenia się najcenniejszym darem, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czekają przez cały rok . Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować, może ją podarować tylko człowiek, dlatego jeśli widzisz mobilny punkt poboru krwi – przyjdź i oddaj krew – dzięki temu pomożesz tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, może i Ty też kiedyś będziesz potrzebował krwi - powiedziała dr n. farm. Jolanta Antoniewicz Papis, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

– Zacząć wakacje z dobrym uczynkiem na koncie, podarować krew – to potrzeba nie tylko chwili, ale i wspaniały pomysł na to, aby poczuć satysfakcję z pomocy okazanej drugiemu człowiekowi. To miedzy innymi ona często motywuje do czynnej miłości bliźniego, zachęca do daru z siebie samego, ofiarowania czegoś więcej niż pieniądz czy rzecz materialna. Akcje, które prowadzimy wpisują się już w stały obraz działań Caritas. To potrzebne akcje, uwrażliwiające sumienie człowieka, a jednocześnie dające konkretne efekty dla chorych, dlatego proszę byśmy nie byli obojętni na taką potrzebę – apeluje ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, który osobiście uczestniczył w akcjach zbiórki krwi.

- Celem przeprowadzanych akcji podkreśla koordynator kampanii i honorowy dawca krwi Mariusz Talarek nie jest tylko jednorazowa zbiórka krwi, ale przekonanie do stałego i systematycznego honorowego krwiodawstwa. Uświadamianie i przypominanie o potrzebie ciągłego dzielenia się jednym  z najcenniejszych darów  z chorymi. Wielu udało się już do tego zachęcić. Są tacy, spośród nas - zarówno pracowników jak i wolontariuszy Caritas, którzy oddali krew pierwszy raz w życiu, a teraz już kolejny raz. Niemniej to ciągle za mało. Akcje muszą być powtarzane, bo krew jest potrzebna każdego dnia.. Dlatego apelujemy o honorowe podarowanie krwi. Nie każdy może uczestniczyć w zorganizowanych konkretnych akcjach dlatego zachęcam do indywidualnego odwiedzenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w czasie dogodnym dla każdego w lipcu i sierpniu. W tym tygodniu jest św. Krzysztofa patrona kierowców, to oni w wakacje są najczęściej potrzebujacymi biorcami ze względu na wielość wypadków komunikacyjnych. Apeluję więc szczególnie do kierowców, by nie byli obojętnymi na potrzebę.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZĄ NA NASZ APEL!

Podaruj kroplę miłości choremu. Ofiaruj swoją krew –  jest ona potrzebna drugiemu człowiekowi.

Osoby prywatne, firmy i instytucje, które chciałyby przyłączyć się do akcji Podaruj Kroplę Miłości, prosimy o kontakt z diecezjalnymi Caritas lub rzecznikiem Caritas Polska:

Foto: Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości