Rok Caritas

Rekordowa zbiórka

Prawie 300 litrów krwi zebrali organizatorzy akcji Podaruj Kroplę Miłości w diecezji radomskiej. Dane obejmują okres od stycznia do lipca 2013 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że ten cenny dar oddało 661 osób, z czego ponad 100 uczyniło to pierwszy raz w życiu. Organizatorami zbiórki są Caritas Diecezji Radomskiej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Ks. Robert Kowalski, wicedyrektor radomskiej Caritas wyraził radość, że akcja nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przypomniał, że w ubiegłym roku zebrano 600 litrów krwi. - W tym roku mamy już 300 litrów. Satysfakcjonujące jest to, w tym roku po raz pierwszy życiu krew oddało 100 osób. Dziękuję za ten dar serca, tym bardziej, że trwają wakacje, zaś dawców nie brakuje - powiedział ks. Kowalski.

Najwięcej krwi zebrano m.in. w dwóch parafiach: w Zakrzewie (41 litrów krwi) i Skaryszewie (49 litrów). Zbiórki odbyły się również w Kazanowie, Groszowicach, Zwoleniu, Przytyku, Kozienicach i Suchej. Do akcji włączyli się także strażacy i policjanci, którzy łącznie prawie 40 litrów krwi. Ks. Kowalski zwraca uwagę, że akcja nie polega tylko na zbieraniu kolejnych litrów krwi, ale o dar serca. - Ja cieszę bardziej się z tego, że mamy stu nowych dawców krwi. To pokazuje, że zaangażowanie tych osób przyniesie efekty w przyszłości - powiedział ks. Kowalski.

Kampania Caritas została zainicjowana w Światowym Dniu Chorego w 2012 roku i prowadzona jest nieprzerwanie. Do tej pory zorganizowano ponad 200 akcji poboru krwi. Użyto do tego celu specjalnych mobilnych punktów poboru krwi, ponadto krew pobierano również w stacjonarnych placówkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych. Wspólnie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 2012 roku udało się zebrać ponad 2287 litrów krwi. Ten bezcenny dar podarowało aż 5088 osób. (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości