Rok Caritas

Caritas Ci powie, że ruch to zdrowie

160 dzieci na czterech turnusach skorzystało z letniego wypoczynku, który zorganizowała w tym roku Caritas Diecezji Sandomierskiej. Kolonie odbyły się w Mszanie Dolnej. Caritas gościła również dzieci z Żółkwi i Zaporoża na Ukrainie.

Ks. Bogusław Pitucha zwraca uwagę, że Caritas Diecezji Sandomierskiej była partnerem w realizacji zadania publicznego pn. "Nie ma dzieci, są ludzie", opracowanego na podstawie pedagogiki Janusza Korczaka i dotyczącego wpływu kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

W trzech 14-dniowych turnusach wzięło udział 100 dzieci z Zaporoża i Żółkwi na Ukrainie. W czasie kolonii uczestnicy przede wszystkim wypoczywali oraz uczyli się poprzez zabawę. Organizowano różnego rodzaju zajęcia tematyczne, dzięki którym koloniści mogli odkrywać swój potencjał twórczy oraz możliwości jego wykorzystania. Wszystkie turnusy odbywały się w Mszanie Dolnej, dzięki czemu dzieci miały doskonałe warunki klimatyczne do aktywnego wypoczynku. Zdobywano więc szczyty górskie: Lubogoszcz, Luboń Wielki, Mogielica i Turbacz. Koloniści byli w Zakopanem, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach oraz do Rabce. Dodatkową atrakcją były wyjazdy na basen, lody czy na place zabaw.

Dzieci z diecezji sandomierskiej mogły skorzystać z wypoczynku w ramach zadania powierzonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pod nazwą: „Organizowanie letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego w 2013 roku”, a także w ramach realizacji zadania publicznego pn.: "Caritas Ci powie, że ruch to zdrowie - kolonie letnie 2013",  finansowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- Przez cały czas trwania kolonii dzieci pozostawały pod opieką wykwalifikowanej kadry, miały zapewnioną opiekę medyczną, pedagogiczną oraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie. Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od innych, jest ich strona duchowa, w tym zachowywanie zasad chrześcijańskich, wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej - powiedział ks. Bogusław Pitucha.   (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas