Rok Caritas

Takie było „Lato z Caritas”

lato 2013 2W sobotę, 7 września w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie wychowawców, opiekunów, kierowników i innych osób zaangażowanych w prowadzenie podczas minionych wakacji turnusów kolonijnych organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Na spotkaniu podsumowano tegoroczną pracę wakacyjną, a podczas pracy warsztatowej formułowano wnioski do dalszego owocnego działania. Nie zabrakło czasu na podziękowania za pracę, dzielenie się wspomnieniami i wrażeniami. Podczas tegorocznych wakacji odbyły się są następujące turnusy kolonii organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej:

Sokołów Podlaski: 4 turnusy, w tym dwa dla dzieci Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie, jeden integracyjny z osobami niepełnosprawnymi; Ptaki k. Nowogrodu: 2 turnusy, Białowieża: 2 turnusy; Murzasichle k. Zakopanego: 5 turnusów.

lato 2013 3W koloniach wzięło udział ponad 800 dzieci, w tym 600 zupełnie bezpłatnie, a pozostałe za niewielką odpłatnością. Kolonie odbyły się dzięki prawie 100-osobowej kadrze kierowników i wychowawców, wśród której ponad 70 osób to wolontariusze nieodpłatnie opiekujący się dziećmi. Wszyscy posiadali niezbędne kwalifikacje, a turnusy zostały wysoko ocenione przez kontrole z sanepidu, kuratoriów i KRUS.

Bogaty program kolonii i program profilaktyczny sprawiły, że dzieci wracały do domu wypoczęte, uzyskawszy odpowiednią wiedzę z zakresu higieny, pierwszej pomocy i unikania zagrożeń.

Dzienny rozkład zajęć zawierał różnorodnie realizowane metody i formy pracy. Zajęcia programowe szczególnie ukierunkowane na kreowanie wśród dzieci i młodzieży twórczej i aktywnej postawy w pokonywaniu trudności, likwidację postaw negatywnych. Zajęcia podzielone były na wspólne, dla całej grupy oraz warsztaty profilaktyczne w grupach. Realizowany był program profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Także wspólna zabawa i konkursy zawierały elementy programu profilaktycznego. Program turnusu obejmował między innymi relaks i regenerację sił w otoczeniu pro-zdrowotnym i dożywianie dzieci, organizowano wycieczki. Rozwijaliśmy uzdolnienia dzieci: plastyczne, muzyczne, sportowe i taneczne, poprzez gry i zabawy. Spotkania z policją, pokazy strażackie odbywające się prawie na każdym turnusie miały charakter nie tylko rozrywkowo-widowiskowy, ale przede wszystkim informacyjno-profilaktyczny.

lato 2013 13Podczas turnusu realizowaliśmy program terapeutyczny „Boska załoga”, wydany przez Fundację Pro Caritate, a dostosowany do potrzeb organizacji wypoczynku dla dzieci przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Zajęcie realizowane zgodnie z programem miały charakter terapeutyczny i edukacyjny. Prowadzono zajęcia z cyklu „Lato z pasją” i „Turystyczne bogactwo Podlasia, warsztaty turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży”. Koloniści wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W trakcie kolonii zapewniliśmy podopiecznym nie tylko bezpieczny czas wypoczynku, ale też formację chrześcijańską w oparciu o realizowany każdego dnia program wychowawczy, który uwrażliwiał na potrzebę osobistej formacji i kształtowania właściwych relacji z innymi ludźmi i środowiskiem. Dodatkowo, tak jak każdego roku realizowany był program terapeutyczny wszechstronnie podejmujący zagadnienia osobistej higieny, kształtowania charakteru i umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń. Wiedząc o ryzyku zagrożeń w środowiskach, do których wrócą nasi podopieczni współpracowaliśmy w tej dziedzinie ze specjalistami z zakresu psychologii i socjoterapii. Stosownie do potrzeb uczestnicy turnusów zostali wyposażeni w przybory szkolne, środki czystości, ubrania. Oto krótka charakterystyka ośrodków i atrakcji, które zapewniliśmy naszym podopiecznym:

lato 2013 9Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy w Ptakach k/Nowogrodu. Podczas turnusów w Ptakach dzieci odpoczywały w malowniczym zakątku na terenie o walorach zdrowotnych. Ptaki są świetną bazą do organizacji wycieczek pieszych i wyjazdowych. Podczas turnusów zwiedzano Łomżę – katedrę, zabytki, seminarium. Zwiedzano Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie im. Adama Chętnika, który został założony 19 czerwca 1927 roku jako Muzeum Kurpiowskie. Leży na tzw. Górze Ziemowita naprzeciw ujścia Pisy do Narwi. Jest drugim najstarszym muzeum budownictwa ludowego w Polsce. Zbiory, w liczbie około 3 tys. eksponatów, pochodziły głównie z zasobów prywatnych Adama Chętnika i związane były z Kurpiowską Puszczą Zieloną. Program pobytu obfitował w wiele atrakcji i wydarzeń, które zostaną dzieciom na długo w pamięci. Uczestnicy mogli zobaczyć wóz policyjny, dzięki uprzejmości  funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Bardzo ciekawe były również zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa w Łomży. W ramach prowadzonej edukacji z zakresu bezpieczeństwa uczestnicy odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci miło wspominały wycieczkę do Łomży, w ramach której zwiedziły Muzeum Diecezjalne oraz poznały historię łomżyńskiej katedry pw. św. Michała Archanioła. Uczestnicy kolonii skorzystali również z zaproszenia pracowników nadleśnictwa Nowogród, którzy zorganizowali im zajęcia na ścieżce edukacyjnej, zakończone wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Organizowane były dla dzieci konkursy, gry i zabawy oraz pogodne wieczory, a także dyskoteki. Każdy dzień kończyła modlitwa wieczorna połączona z Apelem Jasnogórskim. Większość zajęć odbywała się w małych grupach, tak aby praca była jak najbardziej efektywna. Jak zgodnie podkreśla kadra kolonii, ten turnus należał do bardzo udanych.

lato 2013 10W Białowieży koloniści uczestniczyli w wielu atrakcjach, m. in. zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, gościli u Straży Granicznej. Dzieci uczestniczyły w wycieczce do Hajnówki. Nie lada atrakcją okazały się przejażdżki drezyną i kolejka wąskotorową. Wymiar edukacyjny miały prelekcje przeprowadzone przez przedstawicieli Policji, Ośrodka Edukacji Leśnej oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Piesze spacery po Białowieży i okolicy ukazały młodym piękno przyrody tego urokliwego zakątka Polski. Wśród wielu zajęć nie mogło zabraknąć warsztatów z pierwszej pomocy, profilaktycznych czy promujących zdrowy styl życia. Odbyła się również olimpiada sportowa i jak to na koloniach bywa - dyskoteki.

lato 2013 32Zostały tez zorganizowane turnusy w Sokołowie Podlaskim, gdzie od kilkunastu lat funkcjonuje ośrodek Caritas. Obiekt znajduje się w parku, w otoczeniu zieleni, z dostępem do boiska piłki nożnej oraz w niewielkiej odległości od krytego basenu na terenie miasta. Atrakcjami podczas kolonii w Sokołowie były dodatkowo: wycieczka do sali zabaw i multikina w Siedlcach, wypoczynek nad zalewem, zwiedzanie katedry, Radia Podlasie, Muzeum Diecezjalnego z obrazem El Greco, Muzeum Regionalnego. Zwiedzanie zamku w Liwie i zabytków Węgrowa oraz wycieczka do Drohiczyna. Podczas wycieczki do Warszawy koloniści wzięli udział w warsztatach w pijalni czekolady i zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

Anonimowe ankiety ewaluacyjne, które przeprowadzono na każdym z turnusów wykazały, że uczestnicy najbardziej byli zadowoleni z dobrej atmosfery na koloniach i przygotowanych atrakcji. Wielu też doceniło efekty programu terapeutycznego pisząc, że nauczyli się pilnowania porządku i obowiązkowości. Cieszy fakt, że po każdym turnusie kolonii oprócz wspomnień ciekawych miejsc i wydarzeń, pozostały liczne przyjaźnie, wymiany telefonów i adresów.

Kolonie mogły odbyć się dzięki środkom, które uzyskaliśmy z naszych akcji rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zniczy Caritas, baranków wielkanocnych. Finansowo i organizacyjnie wsparli nas między innymi:

 • Caritas Polska,
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
 • Gminy: Bielsk Podlaski, Brańsk, Ceranów, Kosów Lacki, Małkinia Górna, Milejczyce, Orla, Platerów, Repki, Stoczek,
 • Gminy miejskie: Bielsk Podlaski, Brańsk, Ciechanowiec, Siemiatycze,
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wspierało nas też wiele firm, instytucji i osób prywatnych. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przez dofinansowanie, lub pomoc w organizacji współpracują z nami i pomagają prowadzić to dobre dzieło na rzecz potrzebujących. Wspólnie możemy zrobić więcej dla dzieci, aby zmieniać ich codzienną trudną rzeczywistość dzieląc się nawzajem miłością. Bóg zapłać!

Tekst oprac. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: wolontariusze CDD

 • lato 2013 7
 • lato 2013 8
 • lato 2013 11
 • lato 2013 15
 • lato 2013 16
 • lato 2013 18
 • lato 2013 19
 • lato 2013 21
 • lato 2013 22
 • lato 2013 23
 • lato 2013 24
 • lato 2013 27
 • lato 2013 28
 • lato 2013 29
 • lato 2013 31
 • lato 2013 30
 • lato 2013 33
 • lato 2013 34
 • lato 2013 38
 • lato 2013

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas