Rok Caritas

Podsumowanie wakacji

wac1Tegoroczna Wakacyjna Akcja Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej polegała na organizacji wypoczynku dzieci na 3 turnusach kolonijnych w Polsce: w Bukowcu koło Karpacza oraz 3 turnusach polsko- niemieckich w Annahutte. Łącznie wzięło w nich udział 210 dzieci i młodzieży (163 osoby w Bukowcu oraz 47 w Annahutte).

Koszt kolonii w Bukowcu to 500 zł, z czego Caritas z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2012 dopłacała do każdego wyjazdu 100 zł, a pozostałą kwotę uczestnicy płacili sami. Koszt kolonii w Annahutte  to 100 zł oraz 20 euro, przekazywane współorganizatorowi wypoczynku po stronie niemieckiej.
wac4Ponadto ze środków przeznaczonych na WAC 2013 sfinansowaliśmy zgłoszenia Parafialnych Zespołów Caritas, które samodzielnie organizowały kolonie lub półkolonie. W tym roku dofinansowanie kolonii wynosiło 100 zł na dziecko, natomiast półkolonii w placówkach Caritas - 50 zł na dziecko. Wpłynęło 15 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Łącznie z wakacji organizowanych przez PZC skorzystało 475 dzieci.

Z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2012, po odliczeniu kosztów organizacji i logistyki akcji, do przekazania na organizację wakacji było 58 tys. zł: 46 250 zł przekazaliśmy na dofinansowanie wakacji organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas; pozostała kwota- 11 750 zł pozostała na programowe wydatki turnusów w Bukowcu k. Karpacza.

wac3Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i finansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas w naszej diecezji. Dziękujemy nabywcom świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do kolonii dla biedniejszych dzieci.

Pozdrawiamy wszystkie dzieci, które wzięły udział w turnusach Caritas Diecezjalnej i Parafialnych Zespołów Caritas. Liczymy na Waszą obecność za rok!
(amk)
                                                                    wac2

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas