Rok Caritas

Patriarcha Syrii Grzegorz III mówi Caritas Polska o sytuacji w swoim kraju

bo2a9491Każda pomoc to zastrzyk odwagi, siły i optymizmu powiedział Jego Świątobliwość Grzegorz III Lahama, Patriarcha Syrii, który w tych dniach gościł w Polsce.

Zaapelował do Polaków o wsparcie dla cierpiącego narodu syryjskiego w samej Syrii. 

 
Jaka jest obecna sytuacja Syryjczyków?

Obecnie sytuacja jest bardzo ciężka, panuje chaos. Z jednej strony wszędzie jest bezpiecznie i jednocześnie wszędzie jest niebezpiecznie, wszędzie możemy wieść normalne życie i wszędzie możemy być obiektem ataku. W ludziach jest siła życia pomimo sytuacji, kościoły są pełne, dzieci chodzą do szkoły…Najgorsze są silniki samolotów i bomby rzucane przez uzbrojone grupy czy różnego rodzaju bandytów, którzy przybyli do Syrii by walczyć. Ludzie przemieszczają się wewnątrz samej Syrii – potrafią się nawet przemieszczać trzykrotnie z powodu działań wojennych. 450 000 chrześcijan zmieniło miejsce zamieszkania. Mimo wszystko Syryjczycy są bardzo odważni – w kościołach organizowane są działania edukacyjne dla dzieci, 3000 szkół zostało zniszczonych, a mimo tego lekcje odbywają się. Obecnie panuje wielka bieda, biednymi są uchodźcy z różnych rejonów Syrii, ale również ubodzy z powodu kryzysu – jak ja to nazywam. Stali się ubodzy z powodu obecnej sytuacji, wszystko jest drogie, nie ma pracy, lir syryjski stracił na wartości – przed wojną 1 USD to było 40 – 50 funtów, obecnie to 130 – 200. Nasza waluta straciła na znaczeniu i życie stało się droższe.

Ważna w tym aspekcie staje się pomoc Kocioła, Caritas i państwa dla uchodźców i rodzin które stały się biedne. Damaszek przyjmuje najwięcej uchodźców, bo jest najbezpieczniejszy. Wszystkie kościoły są aktywne, stały się centrami pomocy, wszyscy – patriarchat, biskupi, zakonnicy, siostry zakonne, zakony stali się ludźmi i miejscami niosącymi pomoc. Ludzie przychodzą do nas prosząc o pomoc i wsparcie. Jesteśmy jako Kościół blisko ludzi, słuchamy ich i odwiedzamy.

Dziękuję Europie, że pomaga nam być bardziej odważnymi i pozostać na miejscu. Pomagać jest najlepszą metodą by pozostali na miejscu. Jak mówię ludziom - zostańcie to mi mówią - pomóż nam - każda pomoc to zastrzyk odwagi, siły i optymizmu.

bo2a9465Jakie są potrzeby Syryjczyków w samej Syrii? Pomagamy Syryjczykom w Jordanii, ale w samej Syrii ludzie również potrzebują pomocy..

Potrzebują wszystkiego, zaczynając od artykułów spożywczych - jedzenia i picia, artykułów szkolnych tzn. zakupu książek, opłaty za szkołę. Idzie zima – potrzeba więc ogrzewania, ciepłych ubrań, okrycia, materace...potrzeba również lekarstw, pieniędzy na operacje.

Następnie trzeba opłacić koszty wynajmu, te koszty są największe  – bo to się nie kończy i ciągle są potrzeby. Artykuły spożywcze są łatwiejsze do sfinansowania. Potrzeba również funduszy na aktywności edukacyjne dla dzieci i dla rodzin - mamy w Damaszku np. szkołę karate.  Chciałbym podkreślić, że jest dużo solidarności wśród naszych ludzi. Ludzie, którzy pracują np. w krajach Zatoki, pomagają nie tylko swoim rodzinom w Syrii, ale i innym opłacić czynsze.

Wystosowałem apel by ci, co mają duże domy, oddali jeden pokój dla uchodźców. To jest ważne - małe akty solidarności, które wzmacniają wiarę, bo potrzebujemy pomocy materialnej ale również i duchowej, a prawdziwa pomoc duchowa to podtrzymywanie nadziei i dawanie nadziei.

Co chciałaby Jego Świątobliwość przekazać ludziom w Polsce ?

Składam przed wszystkim podziękowanie od Kościoła z Syrii dla Kościoła w Polsce. Jestem przewodniczącym Zgromadzenia Biskupów Katolickich w Syrii i dziękuję w imieniu Kościoła w Syrii. Dziękuję wszystkim organizacjom w Polsce, które nam pomagają – Caritas Polska, Kościołowi w Potrzebie i dziękuję również małym ofiarodawcom, którzy dają mało, ale z wielką miłością i wielką wiarą. Dziękuję również za wiarę Polaków, bo dawanie to znak wiary, nie tylko znak przekazania pieniędzy, ale znak serca. To znak że mamy serce i wiarę. Dziękuję raz jeszcze bo ten dar wzmacnia wiarę naszych wiernych, ale również wzmacnia wiarę naszych braci i sióstr w Polsce i to jest wielki skarb.

rozmawiała  Marta Titaniec  

 Modlitwa za Syrię

odmawiana każdego dnia w domu Ananiasza w Damaszku:

 Panie Jezu Chryste, który objawiłeś się pod Damaszkiem Apostołowi Pawłowi oraz Ananiaszowi w jego domu, napełniając ich swoją miłością, siłą i swoim pokojem, prosimy Cię przez ich wstawiennictwo byś zachował Syrię, nasz drogi kraj od wszelkiego złego.

Prosimy Cię również przez wstawiennictwo świętej Matki, której nie jesteś w stanie nic odmówić, byś udzielił nam, a także naszym braciom i siostrom syryjskim łaskę wierności wobec naszej ukochanej ojczyzny. Żebyśmy wszyscy byli dobrymi obywatelami, pragnącymi prawdziwie oraz z ufnością wypełnić naszą rolę w budowaniu kraju, który sam wybrałeś jako miejsce rozpoczęcia misji rozprzestrzeniania się na całej ziemi Twojego światła i miłości.

Żeby Syria pozostała wierna swojej misji pokoju, miłości, braterstwa, harmonii i światła dla wszystkich narodów. Amen.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Pomoc dla Syrii