Rok Caritas

Jałmużna Wielkopostna 2014

jamuna plakat 2014Pod hasłem „Wiara i Miłosierdzie” rozpoczęła się w Środę Popielcową Jałmużna Wielkopostna - doroczna akcja charytatywna prowadzona przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i starszych oraz możliwość ofiarowania im konkretnej pomocy.

W ramach akcji rozprowadzono w Polsce ponad 800 000 skarbonek wielkopostnych, do których dzieci i młodzież zbierać będą fundusze odmawiając sobie drobnych przyjemności. Zebrane środki na koniec Wielkiego Postu przekazane zostaną poprzez parafie na rzecz Caritas, Eleos i Diakonii. Te zaś zrealizują przy ich pomocy projekty pomocy osobom chorym i starszym.

- Każdy człowiek wierzący jest zobowiązany pomagać innym. Przykazanie miłości bliźniego to jest realizowanie tej pomocy  – powiedział ksiądz Marian Subocz dyrektor Caritas Polska.

Caritas w czasie trwania kampanii zachęca, aby realizować to przykazanie włączając się w wolontariat młodzieżowy. Obecnie w Polsce istnieje już ponad 2300 Szkolnych Kół Caritas. W ich działalność w ciągu roku angażuje się blisko 49 tys. wolontariuszy. W Polsce funkcjonują również akademickie, a nawet przedszkolne koła Caritas. W 19 diecezjach działają 24 Centra Wolontariatu, w których aktywnie uczestniczy ponad 4 tys. osób.

Bardzo ważny jest ekumeniczny wymiar akcji. Od kilku lat uczestniczą w niej organizacje charytatywne kościołów Ewangelickiego i Prawosławnego.

 - Jeśli chodzi o biedę, nieszczęście, o ból, o łzy – to nie ma tu żadnych granic ani wyznaniowych, ani religijnych. Musimy wspólnie walczyć z tym, co nas dotyka - powiedział ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Eleos Kościoła Prawosławnego.

- Akcja pasyjna, którą prowadzimy jest bardzo ważna. To, że stała się ona ekumeniczna to piękny gest wszystkich naszych Kościołów. Najważniejsza jest troska o swoich wiernych, szczególnie o tych, którzy potrzebują wsparcia - dodaje Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W zwyczajnym przebiegu akcji Caritas zachęca w Wielkim Poście do wyjątkowego daru – jakim jest wsparcie rodzin ukraińskich poszkodowanych w zajściach w Kijowie i dotkniętych kryzysem ekonomicznym. W akcji „Rodzina Rodzinie” polskie rodziny i wspólnoty parafialne zachęcane będą do wysyłania paczek z żywnością i odzieżą na Ukrainę. Akcja rozpocznie się 7 marca - w pierwszy piątek Wielkiego Postu.

O swojej działalności na rzecz osób chorych i starszych Caritas będzie informowała w okresie Wielkiego Postu na stronie www.akcjecaritas.com oraz poprzez www.facebook.com/akcjecaritas .


O JAŁMUŻNIE WIELKOPOSTNEJ  MÓWIĄ:

Ks. MARIAN  SUBOCZ,  dyrektor Caritas PolskaWANDA  FALK,  dyrektor DiakoniiKs. DOROTEUSZ  SAWICKI,  dyrektor Eleos

Ten artykuł dotyczy programu: Jałmużna Wielkopostna