Rok Caritas

Policjanci w akcji "Podaruj Kroplę Miłości"

fotoPolicjanci wsparli akcję "Podaruj Kroplę Miłości". Podczas zbiórki, która odbyła się 7 maja na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, zebrano 14 litrów krwi, zaś od początku roku na terenie diecezji radomskiej ponad 140 litrów tego cennego leku.

Była to już druga w tym roku akcja zbiórki krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych mazowieckiej komendy policji. Akcję zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu. Najliczniejszą grupę krwiodawców stanowili policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Radomiu.

Do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jako pierwszy, co jest już tradycją, krew oddał Rafał Kruk, przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego. - Mundurowi krwiodawcy już kolejny raz wspomogli akcję Caritas "Podaruj kroplę miłości". Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa - powiedział Rafał Jeżak z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Od 2012 roku pozyskano w diecezji radomskiej aż 1 tys. 188 litów krwi. (rm)

 

Ten artykuł dotyczy programu: Podaruj Kroplę Miłości