Rok Caritas

Wakacje z Caritas w Białowieży

biaowieza 1biaowieza 3Kolonie organizowane przez drohiczyńską Caritas to dla wielu dzieci jedyna szansa na letni wyjazd i odreagowanie codziennych trudności tych szkolnych, rodzinnych i osobistych. Wakacyjna Akcja Caritas jest corocznym działaniem i obejmuje swym zasięgiem dzieci i młodzież z całej diecezji. Jednym z pierwszych tegorocznych turnusów był pobyt w Białowieży od 4 do 13 lipca.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwali: kierownik Agnieszka Ogrzewała; opiekunowie: Sylwia Tołowińska, Aleksander Nowakowski, Magdalena Moczulska, Sylwia Janczewska i alumn WSD w Drohiczynie Grzegorz Konopacki. Animatorem muzycznym była Magdalena Chomać, dzięki której koloniści nauczyli się nowych piosenek i układów tanecznych. Turnus ten był nie tylko aktywnym wypoczynkiem połączonym z turystyką i rekreacją, lecz także spotkaniem z Bogiem, w czym pomagał kolonistom ks. Karol Biegluk - wikariusz z Kosowa Lackiego. Każdego dnia kolonii kapłan celebrował Mszę Świętą, poświęcał też wiele czasu na indywidualne rozmowy z podopiecznymi, którzy szukali bratniej duszy i powiernika. Podczas jednego z kolonijnych dni wszyscy uczestniczyli w Mszy Św. prymicyjnej sprawowanej przez księdza Adama Pańczuka.


biaowieza 5Każdy dzień turnusu wypełniony był od rana do wieczora, począwszy od modlitwy i gimnastyki porannej, poprzez naukę śpiewu, tańca i zajęcia integracyjne, aż po projekcje ciekawych filmów, spotkania z policją, strażą graniczną oraz strażą pożarną, połączone z wnikliwym obejrzeniem ich służbowego wyposażenia. W ramach programu kulturalnego koloniści w kościele w Białowieży wysłuchali Podlaskiego Koncertu Organowego i występu Lise-Lotte Kristensen z Danii. Wśród zrealizowanych zajęć warto wymienić spacer ścieżką edukacji leśnej, wycieczkę do parku wodnego w Hajnówce oraz przejazd wąskotorówką po szynach przez Puszczę Białowieską zakończony ogniskiem i wspólnymi zabawami. Ogromną atrakcją dla kolonistów były drezyny ręcznie napędzane przez nich samych. Wieczorami również nie było mowy o nudzie, uczestnicy mieli okazję wystąpić w kolonijnym „Mam talent”, uczestniczyć w pogodnych wieczorach, dyskotekach, sprawdzić swoją wiedzę podczas gier „Quiz biblijny” i „Parada blagierów”, czy też wziąć udział w chrzcie kolonijnym. Dzieci na spotkaniach w grupach realizowały program "Boska Załoga", na których poruszano wiele ciekawych i ważnych tematów, które omawiane były poprzez postacie biblijne, jak Abraham, Samson, Tobiasz, Hiob. Każdy dzień kończyła modlitwa wieczorna połączona z Apelem Jasnogórskim, po którym koloniści rozchodzili się do swoich łóżek, aby wypocząć przed kolejnym dniem.

biaowieza 6biaowieza 8Na zakończenie turnusu rozstrzygnięto konkurs czystości, gdzie 1. nagrodzone miejsce otrzymało aż 5 pokoi! Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Wielu kolonistów ze łzami w oczach rozstawało się z koleżankami, kolegami i wychowawcami. Wystarczy raz przyjechać, potem czeka się na kolejne wakacje – mówiły dzieci pakując bagaże.

Za pomoc w organizacji turnusu dziękujemy wolontariuszom i pracownikom Caritas, kadrze kolonijnej, firmom, instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób wsparły to dzieło.


Turnus zrealizowano przy wsparciu finansowym gmin: Korytnica, Małkinia Górna, Miedza, Perlejewo, Repki, Sadowne i Węgrów.


Dotacji udzieliły także:


- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach zadania „Wakacyjna Kuźnia talentów”,


- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez projekt „Kierunek Podlasie – warsztaty turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży”,


- Mazowieckie i Podlaskie Kuratoria Oświaty.


Agnieszka Ogrzewała, Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Foto: kadra kolonijna

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas