Rok Caritas

Tajemnicze wakacje w Ognisku Wychowawczym

tn_p0712aDwa turnusy półkolonii dla 120 dzieci i młodzieży w wieku od 5–16 lat z gminy i powiatu jędrzejowskiego zorganizowała kielecka Caritas.

Podczas półkolonii, które odbyły się w Ognisku Wychowawczym im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie realizowano program rekreacyjny z elementami profilaktyki pod hasłem „Tajemnicze wakacje”. Założeniem programu było zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku, dostarczenie im wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń rekreacyjnych oraz zdobycie cennych doświadczeń:

- poznanie nowych wartości i ich hierarchizacja,

- dostrzeżenie obok drugiego człowieka jego potrzeb i marzeń,

- odkrywanie wartości przyjaźni, miłości i okazywania szacunku drugiemu człowiekowi.

tn_p0718aMotywem przewodnim półkolonii były filmy: „Tajemniczy Ogród, „Tajemnica Zielonego królestwa” „Strażnicy marzeń”; gry i zabawy oraz konkursy związane z odkrywaniem tajemnicy każdego dnia. W czasie turnusu zorganizowano dwie wycieczki: na zamek w Ogrodzieńcu oraz na I turnusie do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, a na II – do Osady Dworskiej w Leśnicy. Odbyło się też spotkanie dzieci z autorką bajek Giną Rosołowską; spotkanie z Policją nt. zachowania ostrożności i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, na drogach oraz w miejscach kąpieliskowych i p. z OIP nt. „Bezpieczne wakacje”. Na obydwu turnusach z dziećmi spotkał się burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Program półkolonii był tak różnorodny i intensywny, że dzieciaki podczas powrotu do Ogniska "padały z nóg".

Na każdym turnusie dzieci mogły spędzić wolny czas nad jędrzejowskim zalewem, gdzie nad ich bezpieczeństwem czuwali: ratownik, wychowawcy i wolontariusze. Nie mogło też zabraknąć dnia sportu – dzieci i młodzież pod kierunkiem instruktora mogły sprawdzić swoją sprawność w poszczególnych dyscyplinach. Uczestnicy półkolonii mieli możliwość spożycia śniadania oraz obiadu.

Półkolonie zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu z gminy i powiatu Jędrzejów.


  • tn_p7070232a
  • tn_p7150029a
  • tn_p7070248a
  • tn_p7080011a
  • tn_p7220067a
  • tn_p7170005a
  • tn_p7240029a
  • tn_dsc02517a


Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas