Rok Caritas

By nikogo nie zgubić – socjoterapeutyczne wakacje Caritas

Celem tego projektu jest wspomaganie w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi oraz zminimalizowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia poprzez organizację letniego wypoczynku w Lipnicy Wielkiej na Orawie dla 45 osób – dzieci z rodzin z problemem uzależnień od alkoholu z terenu województwa wielkopolskiego, z powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, konińskiego, wrzesińskiego. Turnus odbędzie się od 18 do 29 sierpnia 2014 roku.

Założenia programowe ujęte w projekcie nawiązują do rodziny – jej zdrowego funkcjonowania; wpisują się adekwatnie do założeń Międzynarodowego Roku Rodziny, jaki obecnie obchodzimy. Oferta programowa obejmuje: sport, naukę, socjoterapię, podróże, sztukę/literaturę, aktywność obywatelską. Całość opisana jest kolorami tęczy, w celu uatrakcyjnienia oferty dla dzieci i młodzieży, którzy świat postrzegają na wiele różnych sposobów.

Kolor czerwony to sport: w trakcie trwających wakacji rozegrana zostanie olimpiada sportowa, na którą składać się będą takie dyscypliny, jak biegi, gry zespołowe, itp. W celu wyuczenia pracy zespołowej osoby zostaną podzielone na grupy – prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa. Ponadto dzieci i młodzież wybiorą się w ramach tego typu zajęć na szlaki górskie, do parku linowego, basen, itp.

Pomarańczowy symbolizuje naukę/sztukę: tu prowadzone będą zajęcia z zakresu nauki: przyroda/ekologia, muzyki, tańca. Oprócz teorii mówiącej o historii danej dziedziny uczestnicy w sposób aktywny będą poznawać każdą dziedzinę sztuki z osobna. Nauka/konkurs rysowania, malowania na dużych płótnach; umiejętność słuchania muzyki, śpiewania – konkurs karaoke, mini-playback show. Zajęcia uzupełniające z przedmiotów sprawiających trudności w nauce w szkole. Zajęcia rozwijające – twórczość i wynalazki., zrobić coś – z niczego! Ponadto dzieci i młodzież wybiorą się w ramach tego typu zajęć do okolicznych zamków/fortyfikacji/zabytkowych miejsc/muzeów.

Żółty to socjoterapia: zajęcia będą prowadzone różnymi technikami: warsztaty, psychodramy, rozmowa kierowana po obejrzanym filmie, ćwiczenia i pokaz, elementy ćwiczeń fizycznych (np. wg Weroniki Sherborn.). Zakres tematyczny: rozwijanie umiejętności interpersonalnych: empatycznych, współdziałania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów.

Zielony, czyli literatura: czytanie literatury młodzieżowej; rozmowy na temat przeczytanej pozycji; wykonywanie prac plastycznych, jako ilustracja do konkretnego utworu; konkurs poetycki/recytatorski.

Fioletowy: podróże po świecie – zajęcia teoretyczne i praktyczne: praca z atlasem geograficznym, nauka czytania mapy, poznawanie przyrządów nawigacyjnych: kompas; zajęcia w terenie – górskie szlaki; nauka pakowania plecaka, co należy ze sobą zabrać w podróż; zabawa w poszukiwanie skarbów. Uczestnicy wybiorą się również w podróż/wycieczkę do pobliskich miejscowości – Zakopane/Jabłonka/Babia Góra/Czarny Dunajec/Rabka Zdrój, żeby sprawdzić swoją wiedzę w terenie. Podczas takiego wyjazdu odwiedzą okoliczne muzea, kościoły - skorzystają z lokalnej atrakcji typu: wesołe miasteczko, basen, itp.

Niebieski to aktywność obywatelska: szerzenie idei wolontariatu – czym jest wolontariat; co daje wolontariuszowi; osobie, której pomagamy; przedstawienie możliwości wstąpienia do Centrum Wolontariatu Caritas A.G.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego

opr. Wojciech Tomaszewski, kierownik ds. Projektów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas