Rok Caritas

850 dzieci wypoczywało na koloniach Caritas

tn_dsc_0433W okresie wakacji 2014 roku Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała 10 turnusów dla ponad 650 dzieci i młodzieży z diecezji kieleckiej oraz 200 z Białorusi z rodzin polonijnych.

Podczas kolonii realizowano program „Polska. Nasza Ojczyzna” o charakterze historyczno-obywatelskim, który został opracowany przez wolontariuszy Caritas we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach (Wzgórze Zamkowe). Program zawierał elementy związane z kultywowaniem tradycji regionu, upamiętnieniem rocznic obchodzonych w 2014 roku, duchem patriotyzmu mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Głównym założeniem programu było zaktywizowanie dzieci i młodzieży do działania w ramach projektu w zespołach: historycznym, biologicznym, geograficznym, socjologicznym, artystycznym, promocji regionu świętokrzyskiego. W realizację programu wplecione zostały elementy wychowawcze i profilaktyczne przygotowujące młodego człowieka do podejmowania mądrych życiowych wyborów w duchu wartości ewangelicznych.

tn_dsc_0281Nad bezpiecznym wypoczynkiem czuwała wykwalifikowana kadra złożona z kierowników, księży, pielęgniarek, ratowników wodnych oraz wychowawców. Zdecydowana większość opiekunów pełniła swą posługę jako wolontariusze. W ramach kolonii dzieci zapewnione miały: przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz różnorodne formy spędzania czasu wolnego takie jak wycieczki krajoznawcze, spacery i rajdy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zadbano także o podstawowe wyposażenie w postaci wyprawki kolonijnej. Dzieci wypoczywały w atrakcyjnych turystycznie miejscach: w Karpaczu Rabce-Zdrój, Wisełce nad Morzem Bałtyckim i w Kaczynie k. Kielc.

Wakacyjna akcja kolonijna Caritas Kieleckiej jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w regionie świętokrzyskim, dostępnym bez odpłatności ze strony rodzin ubogich i wykluczonych. Środki Caritas na ten cel pochodzą głównie z ofiar Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dotacje pozyskane zostały z Kuratoriów Oświaty w Kielcach i Krakowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz samorządów gmin, m.in. Jędrzejów, Słomniki, Miechów, Koszyce, Bieliny, Wodzisław i Kielce. Jeden z turnusów został zorganizowany we współpracy i przy finansowym wsparciu Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z Buska-Zdroju.

Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia Wakacyjnej Akcji Caritas.

  • tn_dsc_0185
  • tn_dsc_0301
  • tn_dsc_0341
  • tn_dsc_0369
  • tn_dsc_0402
  • tn_dsc_0434
  • tn_dsc_0446
  • tn_dsc_0438


Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas