Rok Caritas

MY- WY- ONI. Razem czy osobno?

 

mgada drozd doradczyni zawodowa calMY- WY- ONI Razem czy osobno? Pod takim tytułem 28 listopada odbyło się w Lublinie spotkanie organizacji pozarządowych, zajmujących się wsparciem na rzecz uchodźców. Współorganizatorem wydarzenia był Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców działający w ramach programu Indywidualny Plan Działania, dzięki któremu Caritas Polska, MOPR w Lublinie i pięć Caritas diecezjalnych pomagają uchodźcom, którzy znaleźli się w naszym kraju.

Spotkanie miało miejsce w Dzielnicowym Domu Kultury, w lubelskiej dzielnicy Bronowice, i dotyczyło kluczowej analizy sytuacji życiowej uchodźców mieszkających w Lublinie oraz problemów, z jakimi boryka się ta grupa społeczna. Celem spotkania była wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych i przedstawicieli lokalnych władz w rozwiązywaniu trudności, a tym samym potwierdzenie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

lublin_ks wieslaw kosickiW spotkaniu nie mogło zabraknąć pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom działającego przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która na co dzień udziela kompleksowego wsparcia uchodźcom z lubelszczyzny. Profesjonalna pomoc, jaką gwarantują cudzoziemcom pracownicy Centrum stała się wizytówką Caritas w Lublinie. Od ponad 20 lat nieprzerwanie staramy się, aby migrantom ułatwić integrację z naszą lokalną społecznością – podkreślił ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Uczestnicy spotkania podkreślali również, że dobrze funkcjonujące społeczności lokalne to takie, w których mieszkańcy znają się nawzajem, dobrze się ze sobą czują, rozumieją, wspierają i podejmują wspólne działania. Aby to było możliwe, trzeba wykonać pierwszy krok: spotkać się, porozmawiać, poznać.

Lubelska dzielnica Bronowice to na mapie Lublina miejsce szczególne, między innymi z racji usytuowania tutaj Ośrodka dla Cudzoziemców, który od 1994 roku zapewnia schronienie uchodźcom, a więc osobom, które z obawy przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy
społecznej musiały opuścić swoje rodzinne strony.

sala

Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców to inicjatywa funkcjonująca w ramach projektu Caritas Polska, która realizuje wspólnie z 5 Caritas diecezjalnymi i MOPR w Lublinie projekt: „Indywidualny Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.