Rok Caritas

Chcesz być szczęśliwy? Żyj dla innych!

wolontariat_wroclaw5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To szczególny dzień również dla nas, dlatego dziś chcemy szczególnie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność Caritas.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Celem tego święta jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, za ich trud, czas i umiejętności na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Wolontariusze stanowią trzon Caritas. Bez nich nasza działalność nie miałaby sensu. Każdego dnia tysiące osób angażuje się i bezinteresownie niesie pomoc potrzebującym: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, studenci szkół wyższych, zapracowani mężowie i matki o dobrym sercu i resztkach wolnego czasu, osoby samotne, starsze. Działają w przedszkolnych, szkolnych i akademickich kołach, w parafialnych zespołach, w centrach wolontariatu. Odwiedzają chorych, sprzedają świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, tworzą inicjatywy, organizują pomoc, a co najważniejsze zostawiają swój czas w hospicjach, świetlicach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, jadłodajniach, noclegowniach, itd. Są opiekunami i animatorami podczas kolonii. Niektórzy z nich związani są z Caritas od ponad 20 lat, czasami nawet od początku istnienia Caritas w diecezji.

Jednak jak mówi jedna z wolontariuszek Caritas, pani Teresa, która posługuje w hospicjum:

Wolontariat to nie jest działanie jednostronne. Osoby zaangażowane też coś otrzymują. Jedni radość, inni tzw. spokój wewnętrzny, jeszcze inni odczuwają wewnętrzną satysfakcję.

Wolontariat to nie tylko szansa realnej pomocy drugiemu człowiekowi, ale także możliwość odbudowania w obdarowanym straconego zaufania i ożywienia zatraconej gdzieś nadziei. Dla samego wolontariusza to nie tylko odnalezienie sensu w dawaniu siebie drugiemu człowiekowi, ale także rozwijanie pasji, umiejętności, kształtowanie charakteru, a także poznanie wielu ciekawych ludzi, którzy niejednokrotnie zmieniają ich dalsze życie.

Z okazji Dnia Wolontariusza pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w Caritas w Polsce, zarówno w szkolnych, akademickich kołach Caritas, a nawet przedszkolnych, parafialnych zespołach Caritas. Za ich pracę, za ich wysiłek za poświęcenie swojego czasu i siebie samego na rzecz człowieka, który jest w potrzebie. Myślę, że Pan Bóg zauważa i docenia to zaangażowanie – mówi ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

FOTO:  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej