Rok Caritas

Dziewczynka w Oknie Życia

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Trzymiesięczną dziewczynkę znaleziono w Oknie Życia w Borowej Wsi koło Mikołowa. Przy dziecku znaleziono książeczkę zdrowia, akt urodzenia i krótki list od matki, w którym prosi, aby jej nie szukać.

Dziewczynka, która ma na imię Julia, została znaleziona w sobotę, 29 grudnia br. wieczorem w Oknie Życia przy prowadzonym przez katowicką Caritas Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże. Jest zdrowa. Trafiła już do rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Okno Życia w Borowej Wsi zostało poświęcone w sierpniu 2012 r. Oprócz niego Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi jeszcze cztery Okna Życia: w Katowicach-Bogucicach przy klasztorze sióstr jadwiżanek, w Katowicach - Ligocie przy Klinice EPIONE, w Dąbrówce Wielkiej przy klasztorze Sióstr Boromeuszek oraz przy Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu Zdroju.

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia