Rok Caritas

Caritas dla bydgoszczan

Caritas Diecezji Bydgoskiej

00500622 grudnia na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyła się Wigilia Bydgoska. Wolontariusze Caritas Diecezji Bydgoskiej  rozdali wśród zgromadzonych osób opłatki.

Ze sceny popłynęły kolędy w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Tradycyjnie na mieszkańców czekał świąteczny poczęstunek, przygotowany dla 2,5 tys. osób przez bydgoską Caritas. Przygotowano: barszcz, pierogi, ryby i groch z kapustą. Każdy mógł też poczęstować się owocami czy słodkim ciastem.

Dziękujemy za przekazanie produktów firmom: Abramczyk Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., Renex, Fronhoffs Polska Sp. z o.o. oraz Gospodarstwu Sadowniczemu Pana mgr inż. Bogusz z Rycerzewka.