Rok Caritas

Radom: 870 euro miesięcznie na dożywianie dzieci w świetlicach Caritas

Caritas Diecezji Radomskiej

870 euro miesięcznie na dożywianie dzieci będzie otrzymywać z Fundacji Carrefour świetlica socjoterapeutyczna działająca przy diecezjalnej Caritas w Radomiu. Fundacja wsparła ok. 40 podobnych świetlic w całej Polsce.

W wyniku dotychczasowej współpracy radomska świetlica mogła sfinansować w ubiegłym roku 4625 gorących posiłków dla swoich podopiecznych. Dzieci i młodzież pochodzą z rodzin, które są objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Tu nie nie chodzi o pieniądze, ale o wsparcie dzieci, które często chodzą głodne – mówi kierownik świetlicy s. Małgorzata Bińkowska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. – Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że fundacja na całą Polskę przeznaczy 350 tys. euro na dożywianie dzieci. Tą formą wsparcia ma być objętych ok. 40 świetlic. Cieszymy się, że ta współpraca będzie kontynuowana z nami również i w tym roku – dodała urszulanka.

Świetlica działa od 13 lat i korzystają z niej dzieci i młodzież z radomskich rodzin. Większość podopiecznych pochodzi z rodzin, które są objęte pomocą MOPS. Rodziny borykają się z alkoholizmem, bezrobociem, biedą, rozbiciem małżeńskim, przemocą w rodzinie jak również niewydolnością wychowawczą. Z pomocy w świetlicy korzysta ok. 50 dzieci.

W placówce codziennie wychowankowie mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Odbywają się zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, muzyczne, plastyczne, sportowe, komputerowe, taneczne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, a nawet socjoterapeutyczne i doradztwa zawodowego.  Radosław Mizera (Radio Plus Radom).

 

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour