Rok Caritas

Wigilie dla ubogich

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

wigilia_135823 grudnia i 24 grudnia rzeszowska Caritas zorganizowała spotkania wigilijne w Jaśle i Rzeszowie.

We wtorek sala gimnastyczna Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle wypełniła się osobami bezdomnymi i uczestnikami miejscowej kuchni Okręgu Caritas. Wchodzących witała dyrektor szkoły Grażyna Idzik. Przybyli m. in. biskup Edward Białogłowski w towarzystwie miejscowego dziekana ks. Zbigniewa Idzika, dyrektora Caritas ks. Stanisław Słowika oraz ks. dr. Piotra Potyrały. Ponadto do stołu wigilijnego zasiedli: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, przewodniczący Rady Miasta Marek Rak, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, dyrektor MOPS Dorota Lignar, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta Aleksander Zacios. Po pięknym programie, który zaprezentowały dzieci, głos zabrał ks. dr Marian Putyra, dyrektor Okręgu Caritas w Jaśle. Witając dziękował władzom miasta i wszystkim wspierającym kuchnię dla ubogich. Tradycyjnie harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju. Po Ewangelii życzenia wszystkim złożył biskup Edward. Następnie uczestnicy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Przygotowany na tę okoliczność posiłek podawali uczniowie Szkolnego Koła Caritas z tzw. Chemika. Śpiew kolęd, błogosławieństwo ks. biskupa i przekazanie paczek zakończyły wigilijny wieczór.

wigilia_134824 grudnia 2014 r. w Centrum Charytatywnym w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21, odbyło się spotkanie wigilijne dla  mieszkańców schronisk dla kobiet i mężczyzn oraz korzystających z kuchni. Wcześniej rozdano tym osobom 1150 paczek z wędliną i chlebem.

Wśród gości zasiedli m.in.: biskup rzeszowski ks. Jan Wątroba, rektor WSD ks. dr Paweł Pietrusiak, wicemarszałek województwa Wojciech Buczak, w imieniu wojewody Monika Prokop, wiceprezydent miasta Rzeszowa Stanisław Sieńko, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Sławomir Gołąb, Uniwersytet Rzeszowski reprezentowała prof. Beata Szluz. Podczas życzeń klerycy WSD z Rzeszowa śpiewali kolędy. Tradycyjnie posługę wolontariuszy przy stole pełnili członkowie SKC przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie pod kierunkiem opiekunki Anny Olszewskiej-Maślanki.

Pasterz Kościoła Rzeszowskiego pobłogosławił opłatki i składając życzenia podziękował wszystkim, którzy pomagają będącym w potrzebie. Biskup dziękował także tym, którzy przekazali wszelkie dary innym, a także zachęcił, by Panu Bogu „dać grzechy”, czyli się wyspowiadać. Zorganizowanie Wigilii przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta było możliwe dzięki dofinansowaniu miasta Rzeszowa oraz ofiarności ciastkarzy, piekarzy i restauratorów rzeszowskich.

s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR

  • wigilia_1269
  • wigilia_1355
  • wigilia_1259
  • wigilia_1263
  • wigilia_1273
  • wigilia_1281
  • wigilia_1306
  • wigilia_1333