Rok Caritas

Kętrzyn: Okno życia już otwarte

W Kętrzynie otwarto okno życia. Inicjatywa powstała jako wotum wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II i będzie prowadzona przez dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Okno życia jest 45 takim miejscem w Polsce.

Dyrektor olsztyńskiej Caritas ks. Roman Lompa powiedział, że “ideałem byłoby, gdyby każde poczęte dziecko było oczekiwane z utęsknieniem przez kochających biologicznych rodziców, ale bywa to niemożliwe, dlatego tak ważne jest promowanie szacunku do życia poprzez otwieranie okien życia. Dodał, że gdyby nie one, pozostawione w nich noworodki prawdopodobnie nie otrzymałyby szansy na życie.

Z kolei starosta kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz podkreślił, że okno życia to żywy pomnik ku czci błogosławionego Jana Pawła II. - Mówił on, że stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka - przypomniał starosta papieskie słowa. Wyraził nadzieję, że okno życia zawsze pozostanie puste.

Powstanie okna życia w Kętrzynie zainicjowała radna miejska Urszula Baraniecka wraz z grupą mieszkańców, przy wsparciu starosty, proboszcza miejscowej parafii św. Jerzego ks. Stanisława Majewskiego, sióstr misjonarek Świętej Rodziny oraz dyrektora warmińskiej Caritas ks. Romana Lompy, zaś fundatorami były: starostwo powiatowe w Kętrzynie, samorządowcy oraz osoby prywatne.

Uroczystość została poprzedzona Mszą świętą w kościele św. Jerzego, celebrowaną pod przewodnictwem bp. Cyryla Klimowicza.

Pomysł otwierania okien życia zrodził się w 2006 roku w Krakowie. Do tej pory w całym kraju zostało uratowanych ponad czterdzieścioro dzieci.

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia