Rok Caritas

25 marca - w Dzień Świętości Życia powstaną nowe Okna Życia dla porzucanych dzieci

Kilka nowych Okien Życia - miejsc, gdzie matki mogą bezpiecznie zostawić nowo narodzone dzieci, zachowując anonimowość, powstanie w całym kraju.

Najwięcej z nich zostanie uroczyście otwartych 25 marca, w Dzień Świętości Życia. W ich powstawanie angażują się diecezjalne Caritas, żeńskie zgromadzenia zakonne, duszpasterstwa rodzin i miejscowe ośrodki adopcyjne. Okna Życia działają już w Krakowie, Warszawie, Częstochowie i Tarnowie. Idea powstawania kolejnych Okien Życia jest taka, aby kobiety, które nie mają możliwości zaopiekowania się swoim nowo narodzonym dzieckiem, pozbawione są wsparcia bliskich, pieniędzy lub są w sytuacji braku wiary, że potrafią być matkami - mogą zostawić dziecko, które zostanie przekazane do adopcji.
Okno Życia to specjalne miejsce z ogrzewaniem i wentylacją. Wewnątrz okna jest miejsce na pozostawienie niemowlęcia. Po otwarciu okna uruchamia się alarm, który wzywa mieszkające w domu siostry. Matka pozostawiająca dziecko zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.
Zostawione w Oknach Życia dzieci dość szybko trafiają do rodzin adopcyjnych. Tak stało z dziesięciorgiem już dzieci, które pozostawiono w Oknie Życia w Krakowie. Tylko w przypadku dwóch pierwszych dziewczynek procedura adopcji trwała kilka miesięcy. Powód był prosty: tamtejsze okno było pierwszym w Polsce - pionierska sytuacja wymagała wielu ustaleń i wypracowania nowych sposobów postępowania, jak najbardziej korzystnych dla dziecka. Kolejne dzieci, oprócz jednej dziewczynki, bezpośrednio ze szpitala, gdzie poddane zostały badaniom, trafiły do rodzin adopcyjnych.
Zadaniem sióstr nazaretanek opiekujących się najstarszym w kraju (działa od marca 2006 r.) krakowskim Oknem Życia przy ul. Przybyszewskiego 39, oprócz nieustannego dyżuru, jest natychmiastowe powiadomienie pogotowia w przypadku pozostawienia dziecka w oknie oraz zadbanie o dziecko do czasu przyjazdu pogotowia. Pogotowie przewozi dziecko do szpitala. Ponieważ dzieci były pozostawiane w różnym stanie, a ponadto część z nich nie była urodzona w szpitalu i nie wiadomo nic o ich stanie zdrowia, konieczne są badania i obserwacja lekarska. Dlatego bardzo ważnym partnerem jest także Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego z ul. Kopernika 23 w Krakowie.
Do rodziny adopcyjnej trafił już chłopiec o imieniu Zygmunt - pierwsze dziecko znalezione w Oknie Życia w Warszawie, które istnieje od 6 grudnia 2008 r. Okno mieści się w Domu Prowincjalnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53. Z kolei 5 lutego do okna trafiła dziewczynka, przy której zostawiono wiadomość z datą urodzin 31 stycznia.
Następnym zadaniem sióstr jest powiadomienie o pozostawionym dziecku ośrodka adopcyjnego, który natychmiast powiadamia o tym sąd, występując równocześnie z dwiema prośbami: o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka oraz o nadanie dziecku tożsamości, czyli imienia i nazwiska. Odpowiadając na prośbę ośrodka, sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej typu pogotowia rodzinnego. O szybkości działania sądu świadczy fakt, że decyzja taka była wydawana nawet tego samego dnia, w którym do sądu wpłynęło pismo. Taka decyzja sądu zapewnia dziecku opiekę po wyjściu ze szpitala.
Dzięki szybkiej i równolegle prowadzonej procedurze nadania tożsamości udało się uniknąć umieszczania siedmiorga spośród dziesięciorga dzieci z krakowskiego "Okna życia" najpierw w pogotowiu rodzinnym, a dopiero potem w rodzinie adopcyjnej. Gdy mogły wyjść ze szpitala, procedura nadania tożsamości była już zakończona, a sąd udzielił już zgody na preadopcję, czyli na zamieszkanie dziecka u rodziny adopcyjnej przed zakończeniem procedury adopcyjnej.
Zdaniem Katarzyny Mader, dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego "Dzieło Pomocy Dzieciom", z którym krakowska Caritas podpisała umowę o współpracy w opracowaniu procedury adopcyjnej, "nie można mówić o chaosie towarzyszącym adopcjom, ale o ogromnej życzliwości, przychylności i zrozumieniu ze strony sądu, dla którego liczy się dobro dziecka".
Jako trzecie uruchomiono Okno Życia w Częstochowie. Nosi ono imię bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Okno mieści się w Domu Małych Dzieci przy ul. św. Kazimierza 1 prowadzonym przez siostry służebniczki starowiejskie. Zakonnice prowadzą tam niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w wieku od 0 do 10 lat.
Dzięki skuteczności działania Okien Życia w Warszawie, Krakowie i Częstochowie, takie miejsca powstają także w innych miastach. W większości ich uroczyste otwarcie nastąpi 25 marca w Dzień Świętości Życia, obchodzony w Kościele także jako uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
W archidiecezji katowickiej powstaną dwa Okna Życia. W Katowicach-Bogucicach Okno Życia powstaje przy Domu Prowincjalnym Sióstr św. Jadwigi, natomiast w Piekarach Śląskich-Dąbrówce Wielkiej - u sióstr boromeuszek. Uroczystego poświęcenia Okien dokona metropolita katowicki abp Damian Zimoń.
Poznańskie Okno Życia będzie działało w Domu Dziecka przy ul. Swoboda. W jego powstanie zaangażowały się Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz władze miasta. O jego otwarcie zabiegała przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, siostra Mariola Kaufmann. Również ono zostanie otwarte 25 marca.
W Rzeszowie Okno Życia powstanie pod patronatem Caritas przy Domu Samotnej Matki, prowadzonym przez sercanki, które na co dzień pomagają samotnym matkom.
Również w Kielcach, przy domu sióstr nazaretanek przy Placu Najświętszej Maryi Panny 1, obok siedziby Caritas Diecezji Kieleckiej powstanie Okno Życia. Jego otwarcie nastąpi 25 marca o godz. 12.00.
Oknem Życia w Zielonej Górze zaopiekują się siostry elżbietanki. Jego uroczystego otwarcia 24 marca, w Narodowy Dzień Życia, dokona bp zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt. W niedalekiej przyszłości Okno powstanie także w Gorzowie Wielkopolskim.
W Bielsku-Białej Lipniku uroczystego poświęcenia i otwarcia Okna Życia przy Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka dokona bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz bielsko-żywiecki.
Z kolei w Płocku Okno Życia będzie działać na terenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14. Znajduje się przy nim dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które zaopiekują się Oknem usytuowanym w jednym z pomieszczeń dolnej kondygnacji kamienicy.
W diecezji tarnowskiej Okna Życia będą działać w Tarnowie w siedzibie zgromadzenia sióstr józefitek przy ul. Mościckiego i w Nowym Sączu u sióstr felicjanek przy ul. Długosza. W Tarnowie Okno ma zostało otwarte już 19 marca we wspomnienie św. Józefa, a w Nowym Sączu nastąpi to 25 marca.
Poświęcenia i otwarcia Okna Życia przy Domu Św. Faustyny "Pomocna Dłoń" Caritas Diecezji Ełckiej dokona 25 marca o godz. 12.15 bp ełcki Jerzy Mazur.
Do otwarcia Okien Życia przygotowują się ponadto także Caritas w Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Kaliszu, Radomiu, Sandomierzu, Szczecinie i Wrocławiu. Okno zamierza otworzyć także greckokatolicka diecezja wrocławsko-gdańska.

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia