Rok Caritas

Już 37 "Okien życia" w całym kraju ratuje niechciane noworodki

W Polsce działa już 37 "Okien życia". To dzięki nim uratowano 28 porzuconych noworodków, z czego 11 w Krakowie i 8 w Warszawie. Ogromna większość okien powstała przy domach zakonnych, nieliczne funkcjonują przy szpitalach czy ośrodkach interwencji kryzysowej. Pierwsze otwarto przed czterema laty w Krakowie - u sióstr nazaretanek. W najbliższych dniach zostaną otwarte kolejne m.in. w Łodzi i Legnicy.


Najwięcej "Okien życia" powstało w ubiegłym roku, kiedy program duszpasterski Kościoła w Polsce koncentrował się wokół hasła "Otoczmy troską życie". Wiele z nich uruchomiono dzięki Caritas, właœśnie przy okazji Dnia ŒŚwiętośœci Życia obchodzonego w uroczystoœść Zwiastowania Pańskiego lub œświąt maryjnych.
Przed rokiem - 25 marca - otwarto "Okna życia" w Ełku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Nowym Sączu, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Sandomierzu, Zielonej Górze i na warszawskiej Pradze.
Większośœcią z nich opiekują się zakonnice: m.in. nazaretanki, służebniczki, elżbietanki, boromeuszki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Nieliczne z okien działają przy szpitalach - np. w Łodzi przy Szpitalu Miejskim im. Rydygiera oraz w Starachowicach przy Szpitalu Miejskim lub przy domach samotnej matki, jak np. w Gdańsku czy Rzeszowie.
Dzięki "Oknom życia" najwięcej dzieci, bo aż jedenaśœcioro, uratowano w Krakowie, oœśmioro w Warszawie (ostatnie - 10 marca), dwoje w Ełku i po jednym w Katowicach, Rzeszowie, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Kaliszu i Tarnowie.
- Wolałybyśœmy, aby do tego "Okna" nigdy nikt nie podrzucał noworodka. Aby nikt nie przeżywał takich dramatów. Jednak, jeżeli tak się już stanie, to natychmiast będziemy działać. Przede wszystkim o każdym otwarciu "Okna" poinformuje nas dobrze słyszalny w domu alarm. Dzięki niemu natychmiast będziemy mogły zająć się dzieckiem, poinformować pogotowie ratunkowe, które przewiezie noworodka do szpitala - mówi s. Ewa Atłas SSND, przełożona Sióstr Szkolnych de Notre Dame, które opiekujš się "Oknem życia" w Gliwicach. W szpitalu dziecko zostanie poddane badaniom i w niedługim czasie będzie mogło zostać adoptowane lub skierowane do rodziny zastępczej.
W najbliższych dniach zostaną otwarte nowe "Okna życia": 19 marca w Łodzi, w domu sióstr urszulanek, (przy ul. Obywatelskiej 60), 25 marca - w Legnicy przy oœrodku edukacyjno-opiekuńczym "Samarytanin" prowadzonym przez Caritas, w Wieluniu w domu sióstr antoninek (przy ul. Szkolnej 4). Planowane są też następne m.in. w ŒWidnicy, Kłodzku, Dzierżoniowie. Przed rokiem dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, zapowiedział, że "Okna życia" powstaną we wszystkich polskich diecezjach.
"Okno życia" to miejsce, gdzie każda matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, którym nie chce lub nie może się zaopiekować. Daje ono możliwoœść szybkiego zajęcia się noworodkiem, zapewnienia mu opieki medycznej, a następnie uregulowanie stanu prawnego.
"Okna życia" funkcjonują też od 10 lat w Niemczech. W tym czasie uratowanych zostało około 500 noworodków. Powstają też na Ukrainie (m.in. we Lwowie).

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia