Rok Caritas

Konferencja o sytuacji uchodźców w Polsce

bez nazwy-26apW Kinie Kultura odbyła się konferencja pt. "Sytuacja cudzoziemców w Polsce - stan, możliwości, potrzeby", organizowana przez Caritas Polska i MOPR z Lublina, podsumowująca trzy lata realizacji projektu Wspólny dom - Polska.

Konferencję wyróżniał udział samych uchodźców w roli prelegentów. Opowiedzieli oni o procesie integracji widzianym ich oczami.

Konferencja składała się z trzech sesji:

1. Znaczenie partnerstwa w prowadzeniu działań na rzecz uchodźców.

2. Miejsce uchodźców w strategii migracyjnej Polski.

                                                                                                        3. Dobre praktyki  – od teorii do praktyki w procesie integracji cudzoziemców.

Konferencji towarzyszył pokaz zdjęć-portretów rodzin uchodźców mieszkających w Białymstoku i Lublinie - bohaterów kampanii społecznej

 pt. NAPRAWDĘ ISTNIEJE TYLKO JEDNA RADOŚĆ: OBCOWANIA  Z LUDŹMI   

 Autorką zdjęć jest Anna Maria Zagórska.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, władz samorządowych, przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży Granicznej, pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas i ośrodków pomocy społecznej oraz sektora pozarządowego.  (KS)

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców