Rok Caritas

Inauguracja WDPD - Podarujmy Dzieciom Czas

Niech płomień białej świecy znów połączy nas z tymi,
którzy sami sobie pomóc dziś nie mogą.
Niech mały serca dar zapali ogień w nas.
Oto radości czas z narodzin Tego, który przyszedł, aby zbawić nas!*wdpd_2011_konferencja 206

27 listopada, po raz osiemnasty rozpocznie się ogólnopolska kampania „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, która w tym roku realizowana jest pod hasłem „Podarujmy dzieciom czas”. WDPD polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

Tegoroczna kampania już po raz dwunasty ma charakter ekumeniczny. W 2010 roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły ponad 3 miliony wigilijnych świec. Ze sprzedaży każdej świecy Caritas przeznacza 10 groszy na pomoc głodującym dzieciom w Afryce. Od kilku lat kampania przekracza granice Polski. Wigilijne świece Caritas zapalane są na wigilijnych stołach naszych rodaków na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i innych krajach.

Problem braku czasu staje się w naszym społeczeństwie zjawiskiem po­wszechnym. Narzekają na niego wszyscy – dorośli, ale też młodzież i dzieci. To powód zaniedbań w różnych dziedzinach życia. Ludzie nie mają czasu na rozmowę i pielęgnowanie więzi małżeńskich, rodzinnych i towarzyskich, rozwój duchowy i intelektual­ny, oddawanie się pasjom i rozrywkom. Nie mają czasu dla siebie i innych. Ale czy naprawdę nie mają? Czy nie jest tak, że go mar­nują, nie umiejąc właściwie wykorzystać?wdpd_2011_konferencja 256

Obserwując pędzący świat, w którym rodzice w pogoni za karierą i pieniędzmi nie mają czasu na wychowywanie własnych dzieci, Caritas Polska, wspólnie z Diakonią i Eleos, zaproponowały, aby hasło ogólnopolskiej akcji zachęcało: „Podarujmy dzieciom czas”. Zwracają tym samym uwagę na bardzo waż­ny problem, z którym musi się zmierzyć wiele rodzin. Chodzi o czas – obecność – ofiarowany dzieciom przez dorosłych. Wielu rodziców poświęca się dla swoich dzieci, starając się zapewnić im godne warunki ży­cia. Bywa, że poszukują dodatkowych źródeł zarobkowania, aby pod­nieść status materialny rodziny. Odbywa się to kosztem czasu spędzanego razem. To również rodzi poważny problem społeczny, jakim jest poczucie osamotnienia wśród dzieci, które nie zawsze rozumieją życiowe konieczności oraz troskę rodziców przejawiającą się w coraz większym oddaniu obowiązkom zawodowym. W kampanii chcemy  pokazać, jakie wartości ma dla dziecka rodzina zapewniająca miłość i poczucie bezpieczeństwa. Tegoroczne WDPD promuje plakat z chłopcem, który w towarzystwie misia oglada telewizję. Nie pozwólmy, żeby w naszych domach dzieci miały święta tylko w telewizji! Okres Bożego Narodzenia jest szczególny – to najlepszy moment na wspólne spędzanie czasu w domu, rozmowy i zabawy…
Hasło kampanii zwraca również uwagę na to, że nasz czas może być cennym darem dla innych. Apel, by podarować komuś cząstkę swego czasu odnosi się nie tylko do rodziców i wychowawców, ale także do ludzi młodych. Każdy powinien zainteresować się swoimi bliskimi, ale także osobami z najbliższego otoczenia, którym można poświęcić swój czas.

Telewizor zamiast mamy?

Telewizor coraz częściej staje się opiekunką do dzieci. Rodzice zostawiają swoje pociechy na wiele godzin przed ekranem, znajdując w ten sposób czas "dla siebie". Psychologowie biją na alarm - dzieci w ten sposób uzależniają się od telewizji.

Świetlice dla dzieci i młodzieży – zorganizujmy dzieciom czas!

Alternatywą dla dzieci, które spędzają samotnie czas przed telewizorem i komputerem w domach, są świetlice prowadzone przez Caritas. Pod okiem pedagogów, psychologów i wolontariuszy dzieci i młodzież mogą uczyć się i bawić. W świetlicach prowadzone są zajęcia plastyczne, fotograficzne, sportowe. Dzieci mogą korzystać z internetu oraz uzyskać pomoc socjoterapeutyczną i psychologiczną. Świetlice Caritas udzielają również wsparcia rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa lub dysfunkcji. Każde dziecko otrzymuje również posiłek. Obecnie diecezjalne Caritas prowadzą w całej Polsce 162 świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszcza około 5300 dzieci. Do 369 świetlic parafialnych przychodzi blisko 15 tys. dzieci, a do 47 innych świetlic – prawie 2 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby pomóc w utrzymaniu świetlic Caritas wystarczy zapalić wigilijną świecę lub wysłać SMS o treści POMAGAM pod numer 72052 (za 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych z dopiskiem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.wdpd_2011_konferencja 254

Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Bank Millennium S.A.
Departament Bankowości Przedsiębiorstw
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspierają w tym roku: Gość Niedzielny, Polityka, Eurogospodarka, Nasz Dziennik, Przewodnik Katolicki, Tygodnik Niedziela i Echo Katolickie. Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznik Praw Dziecka.
Serdecznie dziękujemy!

 * tekst piosenki „Rozpal serce” w wykonaniu zespołu Full Power Spirit, który był partnerem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom także w 2005 roku.    ZOBACZ SPOT

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom