Rok Caritas

BĄDŹ LEGALNIE - Abolicja dla cudzoziemców

abolicjaJuż 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa umożliwiająca abolicję dla cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie Polski. O zalegalizowanie pobytu będą mogły się ubiegać osoby przebywające w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku lub te, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy. Aby zalegalizować pobyt na czas określony w trybie abolicyjnym trzeba będzie złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie.

  - Abolicja oznacza możliwość starania się o zalegalizowanie pobytu bez konsekwencji prawno-karnych. Szacuje się, że w Polsce skorzysta z abolicji ponad 40 tys. osób, głównie narodowości ukraińskiej, wietnamskiej i ormiańskiej. W porównaniu z abolicjami z  lat 2003 i 2007 regulacja 2012 ma dużo mniej restrykcyjne kryteria. Dlatego też oczekuje się, że liczba osób, które złożą wnioski będzie znacznie wyższa niż w ubiegłych latach – mówi Katarzyna Sekuła, koordynator projektów uchodźczych w  Caritas Polska.

W założeniach do projektu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego 22 czerwca przez Radę Ministrów, zdefiniowano trzy kategorie osób, które będą mogły ubiegać się o zalegalizowanie pobytu w trybie abolicyjnym. O abolicję będą mogli ubiegać się cudzoziemcy nielegalnie przebywający na terenie Polski nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt będzie nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, a także uchodźcy przebywający w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem ostatecznie odmówiono nadania statusu uchodźcy i w decyzji zawarto orzeczenie o wydaleniu. Ustawa obejmie także tych uchodźców, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy na podstawie kolejnego wniosku złożonego przez nielegalnie przebywającego w Polsce imigranta.

Zezwolenie na pobyt tymczasowy orzekane w trybie abolicyjnym będzie wydawane na okres dwóch lat – w poprzednich latach takie zezwolenie było wydawane tylko na rok. Imigrant w tym czasie będzie mógł także podjąć pracę na podstawie umowy o pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. W ustawie także złagodzono niektóre warunki potrzebne do legalizacji pobytu, jak na przykład konieczność posiadania wystarczających środków utrzymania.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW W CENTRACH CARITAS - ZOBACZ ADRESY

Więcej informacji:

Katarzyna Sekuła, koordynator projektu
tel. 22-3348 522 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Caritas Polska 
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców