Rok Caritas

Ruszyła abolicja dla cudzoziemców

bez nazwy-51p.jpgaa1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa abolicyjna dla cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie Polski. O zalegalizowanie pobytu mogą się ubiegać osoby przebywające w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku lub te, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy. Aby zalegalizować pobyt na czas określony w trybie abolicyjnym należy złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie.

Abolicja oznacza możliwość starania się o zalegalizowanie pobytu bez konsekwencji prawno-karnych. Zdefiniowano trzy kategorie osób, które będą mogły skorzystać z zapisów ustawy.  To cudzoziemcy nielegalnie przebywający na terenie Polski nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt będzie nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, a także uchodźcy przebywający w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem ostatecznie odmówiono nadania statusu uchodźcy i w decyzji zawarto orzeczenie o wydaleniu. Ustawa obejmie także tych uchodźców, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy na podstawie kolejnego wniosku złożonego przez nielegalnie przebywającego w Polsce imigranta.

Zezwolenie na pobyt tymczasowy, orzekane w trybie abolicyjnym, będzie wydawane na okres dwóch lat –  poprzednio takie zezwolenie wydawano tylko na rok. Imigrant w tym czasie będzie mógł także podjąć pracę na podstawie umowy o pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. W ustawie złagodzono także niektóre warunki potrzebne do legalizacji pobytu, jak na przykład konieczność posiadania wystarczających środków utrzymania.

Cieszymy się, że ustawa umożliwia także legalny pobyt cudzoziemców, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, a którzy z różnych względów nie mogą wrócić lub obawiają się powrotu do własnego kraju. Osoby te będą mogły składać wnioski o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce  na dwa lata. Bardzo istotny jest fakt, że otrzymanie zezwolenia  daje  prawo do pracy przez dwa lata. Prawnicy w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas służą pomocą w wypełnieniu wniosków – powiedziała Katarzyna Sekuła, koordynator projektów uchodźczych w Caritas Polska.

 

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW W CENTRACH POMOCY MIGRANTOM I UCHODŹCOM CARITASZOBACZ ADRESY

więcej informacji : www.migranci.caritas.pl

Katarzyna Sekuła, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

FOTO: Anna Maria Zagórska

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców