Rok Caritas

Ukazał się Podręcznik Dobrych Praktyk

plakat informacyjnyPFRON wspólnie z partnerami projektu opublikował właśnie podręcznik Wsparcie Osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II. W jego tworzeniu uczestniczyli pracownicy Biur Projektów Caritas Polska. Podręcznik zredagował prof. Tomasz Tasiemski.
Caritas Polska jest jednym z czterech partnerów PFRON w realizacji projektu, w którym  uczestniczy siedem naszych biur zlokalizowanych w Białymstoku, Bydgoszczy, Orzyszu, Koszalinie, Łodzi, Sosnowcu i Włocławku. Wszystkie biura są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy Biur Projektu Caritas Polska  - doradcy zawodowi, prawnicy, psychologowie zapewniają rozwój zindywidualizowanych usług, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwala na zaplanowanie właściwego rozwoju zawodowego tych osób. Świadczone w ramach projektu usługi, pozwalają na upowszechnienie oferty doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

- Pojęcie „dobra  praktyka” można zdefiniować jako  pozytywnie zweryfikowany, rzetelny  sposób postępowania, który może mieć zastosowanie w różnych  obszarach aktywności społecznej. Głównym celem projektu pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo  (ONR)  na rynku pracy II”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), była  poprawa sytuacji  ONR na krajowym rynku  pracy, a także  zwiększenie ich samodzielności oraz aktywności społeczno-zawodowej. Wymiernym efektem projektu miało być  zwiększenie liczby ONR  powracających lub wchodzących na rynek pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki przez te osoby – pisze we wstępie prof. Tasiemski. 

W podręczniku opisana jest metodologia pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz podane zostały rozwiązania techniczne i  organizacyjne, pomocne w osiągnięciu celów projektu, które można zastosować w innych, podobnych działaniach.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Więcej informacji: www.praca-bezbarier.pl

Caritas Polska jest partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w realizacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Pozostali partnerzy to: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  w Warszawie, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV