Rok Caritas

Renta czy praca - zaproszenie na konferencję

plakat informacyjnyPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” pt. Renta czy praca?

Konferencja rozpocznie się 15 lutego o godzinie 10:30 w Hotelu Holiday Inn, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie. Pierwszą część poprowadzi prezes PFRON dr Wojciech Skiba. Z referatami wystąpią m.in. kierownik projektu - Joanna Skrzyńska z PFRON, która przedstawi  rezultaty projektu oraz prof. Anna Brzezińska, która zaprezentuje rynek pracy osób niepełnosprawnych ruchowo. W pierwszej części zaprezentowany zostanie również film, przygotowany przez Caritas Polska, pt. "Staż jako efektywna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Drugą część obrad rozpocznie sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, który przedstawi temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Publikację Dobrych praktyk zaprezentuje prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski, redaktor publikacji.


Serdecznie zapraszamy!
PROGRAM KONFERENCJI

9:45-10:30 – rejestracja uczestników

Moderacja: dr Wojciech Skiba Prezes PFRON

10:30-10:40 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników -
dr Wojciech Skiba - prezes Zarządu PFRON.

10:40-11:00 – Przedstawienie rynku pracy osób niepełnosprawnych ruchowo - 
prof. Anna Brzezińska.

11:00-11:10 – Idea projektów systemowych w ramach EFS -  Robert Pudło
dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej PFRON.

11:10-11.25 – Przedstawienie rezultatów z projektu - Joanna Skrzyńska kierownik projektu, PFRON (lider projektu).

11:25-11:45 – Podsumowanie projektu przez przedstawicieli partnerów -  FAR, 
Pomoc Maltańska - Staż jako efektywna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych -  film Caritas Polska.

11:45-12:00 – Dobre CV -  portfolio  - Małgorzata Piątkowska - koordynator partnera Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

12:00-12:30 – Przerwa kawowa.

 

12.30 – rozpoczęcie II części konferencji

Moderacja: Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Integracja

12:30-12:45 –  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Jarosław Duda.

12:45-13:00 – Od wczesnego wsparcia do zatrudnienia - standardy w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową w                    
ujęciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji" - Robert Jagodziński.

13:00-13:15 – Prowadzone działania w ustawodawstwie, celem zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo - poseł RP Marek Plura.

13:15-13:30 – Aktywizacja osób niepełnosprawnych, a ich potrzeby, możliwości i ograniczenie na przykładzie doświadczeń  w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym TPD Helenów - Dorota Gromnicka, psycholog-terapeuta.

13:30-13:50
– Dobre praktyki - prof. Tomasz Tasiemski.

13:50-14:00 – Równość płci „FAR” -  Małgorzata Tomaszewska,, była uczestniczka projektu, obecnie pracownik „FAR”.

14:00-14:15 – Uhonorowanie pracodawców.

14:15 – Zakończenie konferencji i lunch.

Więcej informacji:

Katarzyna Sekuła, koordynator ds. promocji
kom. +48 501 333 747

Staż jako efektywna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV