Rok Caritas

Kompleksowe podejście do uchodźców - nowy projekt Caritas Polska i MOPR w Lublinie

bez nazwy-26apIndywidualny plan działania – nowy projekt Caritas Polska i MOPR w Lublinie

1 stycznia 2012 roku Caritas Polska wspólnie z MOPR w Lublinie rozpoczęła realizację projektu "Indywidulany Plan Działania –  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

Projekt przewiduje objęcie kompleksową pomocą osób, które otrzymały ochronę międzynarodową w Polsce z naciskiem na ich wysiłki integracyjne – Indywidulany Plan Działania, jak również kontynuację sprawdzonych form pomocy dla beneficjentów oraz metody ich integracji. Oprócz szeregu przedsięwzięć preintegracyjnych i integracyjnych wspierających procesy przystosowawcze cudzoziemców oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy elementami wiodącymi projektu będą:

–  prace Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania będą zmierzać do opracowania koncepcji systemu integracji cudzoziemców i rekomendacji dla MPiPS,

– opracowanie Indywidulanych Planów Działania dla osób z ochroną międzynarodową,

– zatrudnienie w CPMiU doradców zawodowych odpowiedzialnych za dostosowanie osób do rynku pracy.

Oprócz zapewnienia cudzoziemcom kompleksowej pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej, w obecnym projekcie ponownie zorganizowane będą integracyjne turnusy wypoczynkowe dla dzieci beneficjentów oraz konferencje naukowe. 

Projekt zakończy się 31 grudnia 2014 roku.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH CARITAS DLA UCHODŹCÓW

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców