Rok Caritas

Sukces Partnerstwa projektu PFRON_dsc9215Ponad 2 miliony osób zdolnych do pracy to osoby niepełnosprawne, jednak zaledwie co siódma pracuje lub aktywnie poszukuje pracy. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy było głównym celem projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II", w którym wzięło udział ponad 6 tys. osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Adresatami realizowanego projektu były osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym  – w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną – pozostające bez zatrudnienia, a także ich opiekunowie. Celem udzielanego wsparcia (staże rehabilitacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, finansowanie kosztów nauki, konsultacje psychologów, doradców zawodowych, prawników, specjalistów niezależnego życia) była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

_dsc9212– Cieszymy się z osiągnięcia celu projektu, jakim była poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez zwiększenie poziomu ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, a także umożliwienie kontynuacji nauki poprzez sfinansowanie czesnego bądź zakup podręczników – podkreśla Ewa Jawasreh, koordynator Partnera w Caritas Polska.

W ramach projektu w Biurach Projektu Caritas Polska z pomocy skorzystały: 603 osoby z niepełnosprawnością ruchową i 573 osoby z ich otoczenia; 103 osoby odbyły staż, a 95 osób znalazło pracę.

Projekt objął prawie 3300 osób niepełnosprawnych i zapewnił pracę 469 z nich. Poniżej dane dotyczące wszystkich partnerów.

                                 tabela

ID=indywidualna diagnoza, IPD=indywidualny plan działania, IŚZ=indywidualna ścieżka zawodowa, WAZ=warsztaty aktywizacji zawodowej.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV