Rok Caritas

Białystok: Z wizytą w Carrefour

std 6957Beneficjenci z białostockiego biura Caritas, w którym realizowany jest projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” zostali zaproszeni do Carrefour w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 20. Celem spotkania było przedstawienie  zasad zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Carrefour. W hipermarkecie przy ul. Wrocławskiej aż 5% wszystkich zatrudnionych stanowią osoby z niepełnosprawnością.

stb 6950 - kopiaW spotkaniu wzięła udział m. in. Anna Komarzewska z Działu Personalnego oraz osoby niepełnosprawne zatrudnione w dziale kas, które opowiedziały o  początkach pracy w Carrefour. Beneficjenci projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” uzyskali odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące specyfiki pracy osób niepełnosprawnych w hipermarkecie. Na koniec spotkania wszyscy mogli przekonać się z bliska, jak wygląda praca osób niesłyszących zatrudnionych w białostockim Carrefour.  – Dzięki spotkaniom, które odbywają się u pracodawcy, osoby niepełnosprawne mogą same ocenić, czy w tym konkretnym miejscu mogłyby podjąć zatrudnienie. Dlatego jesteśmy wdzięczni za szansę zapoznania się ze wszystkimi możliwościami, jakie oferuje Carrefour dla niepełnosprawnych pracowników – podsumowała Ewa Jawasreh, koordynator projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”.

*      *      * 

 

stb 6944 - kopiaProjekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” realizowany jest od stycznia 2010 do końca lutego 2012 roku w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Projekt jest realizowany w siedmiu biurach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Orzyszu, Koszalinie, Łodzi, Sosnowcu oraz Włocławku.

stb 6938 - kopiaCelem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób
z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania nauki. Specjaliści ds. rekrutacji czuwają nad naborem do projektu osób z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz osób z ich otoczenia. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki rozwinięciu, podtrzymaniu i przywróceniu aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego: szkoleniowego i doradczego.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV