Rok Caritas

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie mieszkań dla uchodźców w Lublinie

newsletterimigranci

30 marca 2012 roku odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców. Temtem spotkania będzię dostęp do mieszkań chronionych dla cudzoziemców w Lublinie.

Celem obrad przedstawicieli organizacji i instytucji z terenu miasta Lublin zaangażowanych w prace Zespołu, jak też samych cudzoziemców jest omówienie głównych założeń   pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym. 

Ta innowacyjna forma wsparcia procesu integracji cudzoziemców realizowana od 2009 roku przez Caritas oraz przez MOPR w Lublinie budzi wciąż wiele pytań.  Dlatego też podczas spotkania będzie możliwość skorzystania z konsultacji ekspertów, min.: prawników, specjalisty ds. cudzoziemców, pracownika socjalnego, czy  asystenta rodziny cudzoziemskiej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców od stycznia 2012r. kontynuuje swoją działalność w ramach projektu „Indywidualny Plan Działania-  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt pod nr tel. 504 661 047 Dorota Kozieł, Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców.
Więcej o Zespole: http://pomagajmyrazem.com.pl/zespol

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców