Rok Caritas

Carrefour wspiera dożywianie dzieci w Krakowie

Trwa druga edycja ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci w świetlicach Caritas „Dożywianie z Carrefour”. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour 30 dzieci uczęszczających do krakowskiej świetlicy „Mały Książę” otrzyma w tym roku aż 5,5 tys. posiłków.

W odpowiedzi na problem niedożywienia dzieci, Fundacja Carrefour po raz kolejny wspiera program dożywiania dzieci w świetlicach Caritas. Wysokość tegorocznego grantu to 1,5 mln zł. W programie w całej Polsce udział bierze 40 świetlic. W każdej z nich 30 podopiecznych otrzyma codziennie pełnowartościowy posiłek. W sumie w skali całego kraju z pomocy skorzysta w tym roku 1,2 tys. dzieci, dla których do stycznia 2013 roku wydanych zostanie blisko 250 tys. posiłków.

– W 2011 roku udało nam się wspólnie z Caritas zapewnić blisko 165 500 posiłków dla 825 dzieci. Powodzenie programu nie byłoby możliwe, gdyby nie owocna współpraca wszystkich, w tym zwłaszcza lokalnych partnerów projektu – mówi Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.Dzięki naszemu programowi realizujemy jeden z celów Fundacji Carrefour, jakim jest przeciwdziałanie niedożywieniu i zmniejszenie problemu głodu wśród dzieci.

Sieć świetlic jest prowadzona przez Caritas w Polsce we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, parafiami i organizacjami kościelnymi oraz szkołami. W wielu miejscowościach świetlice Caritas są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole.

– W imieniu Caritas Archidiecezji Krakowskiej wyrażam wdzięczność firmie Carrefour za społeczne zaangażowanie nakierowane na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci. Chciałbym też serdecznie podziękować dyrektorowi hipermarketu Carrefour w Krakowie Mirosławowi Farynie za dodatkowe zaangażowanie w działania na rzecz dzieci z krakowskiej świetlicy „Mały Książę” – mówi ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi 6 placówek wsparcia dziennego dla ponad 220 dzieci. Opiekunowie zapewniają podopiecznym pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, tworzenie warunków do pracy własnej i samokształcenia, wspólne gry i zabawy, zajęcia sportowe i muzyczne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. zajęcia plastyczne i taneczne, koło teatralne, koło geograficzno-przyrodnicze, zajęcia z muzyką poważną) oraz wyjścia do kina, filharmonii, muzeów. Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych i szanowanie godności drugiego człowieka. Placówki zapewniają organizację czasu wolnego także w czasie ferii i wakacji. W pomoc dzieciom w nauce oprócz pracowników angażują się również wolontariusze.

Łącznie w całej Polsce ze świetlic Caritas korzysta ponad 47 tysięcy dzieci. Od 2011 roku Fundacja Carrefour wspiera program dożywiania dzieci w świetlicach Caritas. Program objął w 2011 roku 33 placówki w różnych miastach Polski. Dzięki przekazanemu grantowi w wysokości 770 tys. zł zostało ufundowanych 165 422 posiłki dla 825 dzieci. Obecnie Fundacja Carrefour kontynuuje współpracę z Caritas w ramach programu dożywiania dzieci w świetlicach. Druga edycja to pomoc skierowana do 1,2 tys. dzieci uczęszczających do 40 świetlic. Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu w wysokości 1,5 mln zł ufundowane zostanie blisko 250 tys. posiłków.

Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku i jej misją jest niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, dożywianie oraz działanie na rzecz integracji zawodowej.  Agnieszka Homan

 

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour