Rok Caritas

Czwarte Okno Życia na Śląsku

okna_zyciaPonad 1000 osób, w tym m.in. prezydent miasta, władze samorządowe, kilkunastu kapłanów, pracownicy służby zdrowia, rodziny z małymi dziećmi oraz rozśpiewana młodzież  – to uczestnicy radosnego Marszu dla Życia, który 3 czerwca wyruszył spod szpitala wojewódzkiego przy al. Jana Pawła II.

Przy tymże szpitalu z inicjatywy Dyrekcji,  Pracowników medycznych oddziału ginekologicznego i noworodków oraz dzięki wsparciu parafian obu dekanatów jastrzębskich wybudowano OKNO ŻYCIA.

Obrzęd poświęcenia miał miejsce przed startem Marszu dla Życia. Okno poświęcił dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk.

Na patronkę OKNA wybrano błog. Joannę Berettę Molla, lekarkę i matkę, która poświęciła życie – ŻYCIU. Jej sylwetkę przybliżył uczestnikom Marszu  kapelan szpitalny ks. Wojciech Grzesiak.

Jest to już czwarte OKNO ŻYCIA w Archidiecezji Katowickiej:
•    w Katowicach-Bogucicach przy klasztorze Sióstr Jadwiżanek
•    w Katowicach - Ligocie przy Klinice EPIONE
•    w Dąbrówce Wielkiej przy klasztorze Sióstr Boromeuszek
•    przy Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju

W przygotowaniu jest OKNO ŻYCIA w Mikołowie-Borowej Wsi, przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże.   
 (CAK)

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia