Rok Caritas

Międzynarodowa konferencja nt. regulacji Dublin II

berlinCaritas Berlin we współpracy z Caritas Polska organizują w dniach 19-21 czerwca br. konferencję pt. “Ochrona uchodźców a Dublin II: Wyzwania dla Kościoła, instytucji, organizacji pozarządowych i społeczeństwa”.

W konferencji uczestniczyć będą 42 osoby z Polski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, UNHCR, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Policji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń obu krajów w zakresie implementacji dyrektywy Dublin II oraz wypracowanie rekomendacji dot. zmian w ww. regulacji. Tym samym w konferencji każdy temat przedstawiany jest z 2 perspektyw: polskiej i niemieckiej.

W swoim obecnym kształcie regulacja Dublin II nie pozwala na odpowiednią ochronę praw uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Rewizji wymaga nie tylko sama regulacja Dublin II, ale także sposób jej realizacji. Regulacja Dublin II weszła w życie we wrześniu 2003 roku. Polskę zaczęła obowiązywać w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Jej celem jest ustalenie, które z państw Wspólnoty jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy. Dublin II stworzono po to, aby każdy wniosek został sprawiedliwie rozpatrzony w jednym z krajów UE, a także  aby zapobiec sytuacji, w której cudzoziemiec ubiega się o status w wielu krajach.

Już w roku 2009 Caritas Europa wspólnie z innymi organizacjami apelowały o wniesienie zmian do funkcjonowania Dublin II. Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Zgorzelcu i Słubicach na co dzień pracują z osobami readmitowanymi do Polski w ramach regulacji Dublin II zapewniając im artykuły pierwszej potrzeby oraz bilety na podróż do Warszawy.

Więcej informacji:

Katarzyna Sekuła
, koordynator projektu
+48 501 333 747

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców