Rok Caritas

Wyślij kartkę z życzeniami dla uchodźców

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy przypadającego 20 czerwca Caritas Polska uruchomiła internetową aplikację do wysyłania życzeń dla uchodźców.

kartkaW ubiegłym roku w Polsce 6887 osób złożyło wniosek o nadanie statusu uchodźcy – 62% z nich stanowiły osoby narodowości czeczeńskiej. Najwięcej osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą mieszka w Białymstoku, Łomży, Lublinie i Warszawie. Osoby będące w procedurze zamieszkują ośrodki dla uchodźców w całej Polsce.   

96 % osób korzystających z pomocy Centrów Caritas to osoby narodowości czeczeńskiej, bohaterowie fotoreportażu.

"Krótkie wizyty i rozmowy pozwoliły mi poczuć atmosferę stagnacji i smutku panującą w ich domach, poznać szczerość i gościnność, pomimo skromnych, czasem spartańskich warunków, w jakich żyją. Nie można było przejść obojętnie obok najstarszych członków tych rodzin, którzy historię i cierpienie przez jakie przeszli w swojej Ojczyźnie  mają wypisane  na twarzy. Ich domy pełne są wspomnień i nostalgii za tym, co nie wróci, za bliskimi, którzy zginęli lub zostali w Czeczenii i są prześladowani. Jest też młode pokolenie – bardzo piękne dziewczęta i chłopcy, pełni nadziei na otrzymanie szansy w życiu, chcący się uczyć i pracować. Gdyby nie roześmiane dziecięce buzie, jeszcze niewinne i nieświadome zła i krzywd, jakie stały się udziałem dorosłych nie oparłabym się wrażeniu, że czas stanął tam w miejscu. Ich rozbrajające uśmiechy i ufne oczy długo pozostaną w mojej pamięci” – tak wspomina realizację fotoreportażu Anna Maria Zagórska, autorka zdjęć.

 20 czerwca jest świętem wszystkich uchodźców, nie czekaj wyślij kartkę.  

Kartki będą publikowane na stronie www.pomagajmyrazem.com.pl w zakładce wysłane kartki oraz zostaną zamieszczone w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w całej Polsce, gdzie rocznie pomoc otrzymuje ponad 3000 cudzoziemców.   

Kartkę wysłał już dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Napisał w niej: 

Drodzy Przyjaciele z różnych stron świata, którzy przybyliście do naszego kraju chroniąc się przed prześladowaniami, cierpieniem i biedą - ufam, że zostaliście tu dobrze przyjęci, ugoszczeni i wsparci naszą miłością, wiarą i nadzieją. Taki właśnie cel przyświeca działaniom Caritas skierowanym do migrantów.  W Kościele nie ma obcych, wszyscy ludzie są braćmi, a cokolwiek czynimy najmniejszemu z tych braci, czynimy to samemu Zbawicielowi.  Życzę Wam, abyście nie zapominając o swojej ojczyźnie znaleźli w Polsce solidny, ciepły dom, otoczony ludzką życzliwością. Abyście wzbogacili nas swoją kulturą, budowali z nami nasz potencjał i nieśli na cały świat pokój i współpracę.    

 KLIKNIJ i ZŁÓŻ  ŻYCZENIA

Akcja jest organizowana w ramach projektu: Indywidulany Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną - realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

 Akcja trwa do 25 czerwca 

Więcej informacji o działaniach Caritas na rzecz uchodźców:
Katarzyna Sekuła: +48 501 333 747 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców